Tulevaisuuden hallitus: 'Board for What's Next'

Amropin Board Services -praktiikka toimii globaalisti auttaakseen asiakkaita rakentamaan dynaamisen ja näkemyksellisen hallituksen, jolla on sopivasti kokemusta, osaamista, asennetta ja monipuolisuutta toimia yrityksen suunnannäyttäjänä.

Miten voimme auttaa?

Hallitusjäsenten Suorahaku

Autamme asiakkaitamme muodostamaan hallituksen, joka toimii dynaamisesti ja näkemyksellisesti. Perehdymme sekä hallituksen vahvuuksiin että aukkoihin osaamisessa, kokemuksessa ja lähestymistavassa ja huolehdimme, että jokainen uusi hallitusjäsen vahvistaa hallituksen kykyä muotoilla ja johtaa strategiaa, jolla yhtiö menestyy tulevaisuuden markkinoilla.

Hallitusarviointi

Parhaat hallitukset ovat suorituskykyisiä tiimejä, joissa yksilöt täydentävät ja tukevat toisiaan. Hallituksen säännöllinen arviointi takaa sen, että hallituksen suoritus, johtaminen sekä kyvyt kehittyvät ja vastaavat sijoittajien odotuksia lähtien riskien hallinnasta tulevaisuuden mahdollisuuksien hyödyntämiseen.

Amropilla on kokonaisvaltainen hallitusarvioinnin prosessi: hallitus arvioidaan sekä kokonaisuutena että yksilötasolla, joiden pohjalta Amrop tuo näkemyksensä ja kehitysehdotukset. Amropin Board Evaluation Tool (BET) tuo kokonaisarvion pohjaksi selkeät jas mitatut tulokset.

Hallituksen Neuvonta

Suorahaun ja arvioinnin lisäksi Amrop auttaa hallituksia kehittymään ulkopuolisten vertailujen ja parhaiden käytäntöjen avulle sekä tuomalla näkemyksiä mm. kompensaatioon, etuihin ja hallintoon liittyen.

Advisory Boardin Muodostaminen

Yhä useampi yritys hyödyntää Advisory Boardia tuomaan yritykselle sparrausta strategisesti tärkeisiin teemoihin liittyen, esimerkiksi yrityksen laajentuessa uusiin liiketoimintoihin tai markkinoille. Amrop on kehittänyt käytännöllisen konseptin Advisory Boardin muodostamiseksi ja kehittämiseksi, minkä lisäksi Amrop auttaa sen jäsenten löytämisessä.

Pyydä yhteydenottoa

Kerro meille hallitustarpeistanne. 

Pyydä yhteydenottoa