Przekształcanie Sektora

Nasi klienci stają przed istotnymi wyzwaniami wpływającymi na kulturę organizacyjną i przewagę konkurencyjną. Jak pogodzić przeciwstawne trendy centralizacyjne i decentralizacyjne? W jaki sposób można wiarygodnie zaprojektować globalną zgodność i lokalną reaktywność? Czy można lepiej zintegrować specjalizację i generalizację? Jak zachować równowagę pomiędzy skupieniem się na kluczowych kompetencjach, a poszerzaniem horyzontów przy jednoczesnym utrzymaniu nienaruszonej reputacji marki?

Nasze Podejście i Cele

Jako Partnerzy w praktyce Usługi Profesjonalne Amrop, czerpiemy z wieloletniego, osobistego doświadczenia i głębokiej wiedzy branżowej, aby zapewnić sukces naszym klientom.

Partnerzy Amrop w wielu przypadkach wywodzą się z funkcji starszych partnerów w globalnych firmach świadczących usługi profesjonalne i rozumieją zapotrzebowanie na najlepsze talenty przywódcze. Nasza skala, zakres i wiedza pozwalają nam, w sposób wręcz bezkonkurencyjny, zaspokajać potrzeby klientów w tym sektorze.

Specjalizacje Branżowe

  • Audyt i Podatki
  • Usługi Biznesowe
  • Komunikacja, Reklama i Projektowanie
  • Prawo
  • Doradztwo w Zakresie Strategii i Zarządzania