Kui kandidaat lihtsalt haihtub - räägime candidate ghostingust

Kui mõned aastad tagasi räägiti palju recruiter ghostingust ja siunati ettevõtteid, kes kandideerijatele tagasisidet ei anna, siis praeguseks on iga endast lugupidav firma värbamisprotsessid, s.h tagasisidestamise automatiseerinud. Probleem on nüüd kaldunud hoopis teisele poole lauda – kandidaadid, kes töövõimaluse vastu huvi üles näitavad, kaovad protsessi jooksul või lõpusirgel lihtsalt pildilt. Linkedini tehtud uuring leidis, et lausa 95% värbajatest on kogenud kandidaadi kadumist pärast intervjueerimist.

Tiheda konkurentsiga tööturul saavad juhitaseme kandidaadid sageli mitu tööpakkumist korraga. See võib viia selleni, et uuritakse mitut võimalust ilma ühelegi pühendumata. On kandidaate, kes tulevad konkursiga kaasa pelgalt uudishimust, turu uurimiseks kui ka enda konkurentsivõime testimiseks. Pahatihti võib aga protsessi jooksul selguda, et pakutava rolli sisu pole selline nagu esialgu tundus ja pettutakse nii ettevõttes kui värbajas.

Screenshot 2023 10 07 At 14.03.40

Kuidas ennetada kandidaatide kadumist värbamisprotsessis?

Kõige aluseks on selge ja avatud suhtlus. Sihtotsing on valdkond, kus tuleb võtta aega kandidaatidega suhete loomisesse. Arendades usaldust ja suhtlust, annavad kandidaadid tõenäolisemalt tagasisidet või jagavad oma mõtteid, mitte ei kao järsku pildilt. Juba alguses peaks olema selge, millised on protsessi etapid ja eeldatav ajakava. Tuleb anda realistlikke lubadusi ja igast kokkuleppest kinni pidada. Nii mõnigi kord tuleb värbaja poolt teha kandidaadikõne ka selleks, et edastada infot info puudumise kohta. EI tohi unustada ka seda, et tööturul on praegu korraga viis generatsiooni, kes erinevad üksteisest kommunikatsiooniviiside poolest. Millenniaalid ja Z-generatsioon võivad tunda ebamugavust pikkade e-kirjade ja telefonikõnede suhtes ja seetõttu tasuks kaaluda neile teisiti lähenemist.

Üldiselt on probleemi põhituum ootuste juhtimises. Pakutava rolli osas tuleb seada realistlikud ootused ja vältida talentide ligimeelitamiseks ettevõtte ja ametikoha liigset kaunistamist. Siinkohal on väga oluline kliendi ja värbamispartneri koostöö, mille jooksul tuleb kokku panna kõige tõesem pilt ettevõtte olukorrast, ametikoha perspektiivist ja omanike tulevikuvisioonidest. Peab arvestama, et info kontrollimine võib olla vaid ühe telefonikõne või andmebaasi päringu kaugusel.

Väga raske on viia edukat värbamisprotsessi läbi ettevõttele, kelle sisekliimast räägitakse turul negatiivses võtmes ja kes ei ole tegelenud tööandja mainekujundusega. Inimesed eelistavad olla seotud ettevõtetega, kellel on tugev ja jätkusuutlik visioon, sobiv kultuur ja kelle teod kinnitavad turunduslikke sõnumeid. Andekad kandidaadid on valmis tööd tegema ja ettevõtte ka kehvast seisust välja tooma, aga kui omanike poolt ei ole selget sõnumit, kuhu liikuda tahetakse, siis nad pardale ei tule.

Mai Peksen

Amrop Eesti konsultant

To enable comments sign up for a Disqus account and enter your Disqus shortname in the Articulate node settings.