Uuring: tööandja peab tegelema mainega, sisuliselt

15.10.2020 Äripäev

Eestis on Baltikumi kõige rahulolevamad töötajad: nad hindavad enim tööandja head mainet, võimalust teha ettevõttesisest karjääri ning tööandja keskkonnateadlikkust, kirjutab personali sihtotsingufirma Amrop Eesti partner Monika Peetson.

Monika Peetson

Amropi Balti riikide tööandjate atraktiivsuse uuringu värsked tulemused näitavad, et 79% töötajatest on oma tööandjaga rahul ning ainult üks töötaja kolmest (28%) on viimase aasta jooksul otsinud uut töökohta. Veelgi enam, töötajatele on tööandja valimisel varasemast palju olulisem tööandja maine.

Baltikumi kõige rahulolevamad töötajad on Eestis: 87% küsitluse vastajatest kinnitas seda. Läti töötajad olid oma tööandjaga rahul 80% ulatuses ning kõige vähem rahulolevad on leedulased - 70%. Siiski pole rahulolematus tööandjaga ainus põhjus, miks töötajad võivad otsida uusi karjäärivõimalusi – ligikaudu 27% Eesti töötajatest on viimase aasta jooksul kandideerinud või asunud uuele ametipostile. Kogemuslikult on kõikide tasandite töötajad avatud pakkumistele, mis võimaldavad paremaid töötingimusi (näiteks palk, tööalased väljakutsed või arenguvõimalused).

Tööandja maine tähtsus kasvab: Amrop-i aastatetaguse sarnase uuringu tulemused (2014) näitasid, et see oli oluline 77 %-le töötajatest samas kui nüüdseks (2020) on see tõusnud 86 %-le. Mainet saab määratleda läbi ettevõtte üldise positiivse tuntuse, esindatava brändi tuntuse kui ka selle kaudu, kes ettevõtte juhid on. 90%.

Eesti töötajad peavad tähtsaks seda, et tööandja pakub turule kvaliteetseid tooteid või teenuseid. Veelgi enam, eestlased hindavad Baltikumi teiste riikidega võrreldes enim tööandja mõjukust kohalikul turul.

Keskkonnateadlikkuse roll

Üks märkimisväärsemaid aspekte on see, et töötajad vaatavad üha enam tööandja keskkonnateadlikkust ja tööandja tegevuse keskkonnasõbralikkust. Võrreldes 2014. aasta uuringuga (67%), on ettevõtja keskkonnateadlikkus töötajatele olulisus tõusnud 75%-le. Sealjuures hindavad Eesti töötajad antud faktorit oluliseks teiste Balti riikide töötajatega võrreldes kõrgeimaks: 82%.

See on tingitud nii globaalsetest kanalitest keskkonda puudutava teabe vabast kättesaadavusest, Eesti kui keskkondlikult väärtustatud riigi teadvustamisest kui ka vastavatest ühiskondlikest populaarsetest liikumistest (näiteks World Cleanup Day), headest meediaväljaannetest (näiteks "Osoon"/ ETV) kui ka üldistest keskkonnateadlikkust suurendavatest trendidest.

Huvitava arengu on tööandja valimisel teinud võimalus kujundada rahvusvahelist karjääri. 2014. aastaga võrreldes on tänaseks selle tähtsus oluliselt langenud (2014 küsitluse tulemuste kohaselt oli see oluline 62%-le töötajatest, samas kui 2020. aastal oli see oluline 48 %-le). Seda võib pidada positiivseks arengusuunaks, sest see näitab kohalike ettevõtete järjest tugevnevat positsiooni, võimaldades häid karjääri arendamise võimalusi ilma Eestist lahkumata.

Kohalikud ettevõtted pakuvad kiiremat personaalset arengut ning laiemat vastutusvaldkonda, mida suured välismaised korporatsioonid ei saa pakkuda. Eesti töötajatele on oluline, et praegune tööandja võimaldab luua eeldused karjääri arendamiseks ettevõtte siseselt (73%) kui ka järgmise tööandja juures kandideerimisel edukaks olemisel (76%).

Artikkel on ilmunud: 15.10.2020 Äripäev