Globalizācijas ietekme

Ņemot vērā, ka pakalpojumu nozare Latvijā ir viena no augošākajām un izplatītākajām vajadzība pēc atbilstošiem un spējīgiem talantiem ir ievērojama. Nozare kļūst arvien multikulturālāka un globāla, kas ir viens no vadības izaicinājumiem - kā vadīt un gūt labumu no starptautiskas komandas un iegūt vietu pārrobežu tirgos.

Kā var vienlaikus efektīvi izstrādāt globālo atbilstību un saglabāt vietējo zinātību? Kā var koordinēt centralizāciju un decentralizāciju? Specializācija un vispārināšana; kā to labāk iekļaut vidē? Kā saglabāt līdzsvaru starp koncentrēšanos uz pamata prasmēm un apvāršņa paplašināšanu, tajā pašā laikā nemainot zīmola reputāciju? Tie ir jautājumi, ar kuriem mūsu klienti no profesionālo pakalpojumu nozares saskaras un uzrunā mūs.

Mūsu pieeja

Amrop Latvija profesionālo pakalpojumu nozares prakse balstās uz konsultantu personiskās pieredzes un dziļām nozares zināšanām, lai garantētu mūsu klientu panākumus.

Amrop Latvija partneriem ir izpratne par globālo profesionālo pakalpojumu uzņēmumu darbību un pieprasījumu pēc vadošiem talantiem. Mūsu mērogs, darbības joma un zināšanas ļauj risināt klientu vajadzības.

Nozares specializēšanās

  • Audits un nodokļi

  • Juridiskie pakalpojumi un advokātu biroji

  • Biznesa pakalpojumi

  • Cilvēkresursi

  • Komunikācija, reklāma un dizains

  • Stratēģijas un menedžmenta kunsultācijas