Par darba devēja tēla pētījumu

Amrop Latvia veic liela mēroga aptauju par darba devēja tēlu un zīmolu, iekļaujot Baltijas vadošos uzņēmumus un visu līmeņu darbiniekus - no augsta līmeņa vadītājiem līdz plašākai auditorijai.

Baltijas darba devēju tēla indekss ir izveidots kā integrēts empīrisks pētījums, lai izmērītu galvenos darba devēja zīmola tēla aspektus potenciālo darbinieku vidū un nodrošinātu uzticamus datus vadības lēmumiem, veidojot konsekventāku tēlu darba tirgū.

Amrop Latvia pētījuma unikalitāte

1Ievērojams dalībnieku skaits un pārklājums

Baltijas pētījuma datu bāze sastāv no gandrīz 7 000 respondentiem - no ierindas darbiniekiem līdz pat CEO un valdes locekļiem, dažādās nozarēs un specialitātēs. Amrop Latvija datu bāze Baltijā veidojusies dažu gadu desmitu gaitā un ietver vairāk kā 30 tūkstošus profesionāļu un vadītāju.

2Padziļināta analīze

EBI sniedz gan kvantitatīvo, gan kvalitatīvo datu analīzi (vairāk nekā 40 dažādi ar darba devēja tēlu saistīti faktori) par 300 lielākajiem Baltijas uzņēmumiem. Tiek analizēti faktori, kas ir svarīgi jūs interesējošām mērķa grupām.

3Salīdzinājums ar konkurentiem

Tas palīdz saprast, kas liek darbiniekiem izvēlēties jūs kā savu darba ņēmēju un atklāj jūsu priekšrocības uz konkurentu fona. Padziļināta datu analīze ļauj veikt rūpīgu salīdzinājumu ar līdz pat 6 citiem uzņēmumiem.

4Metodoloģija

Metode izveidota piemērojot dažādus starptautiskus pētījumus Baltijas uzņēmumiem – tā ir rūpīgi izkopta, lai būtu praktiski pielietojama kā rīks darba devēju tēla uzlabojumu izstrādāšanai.

Piesakies datu saņemšanai

Pastāstīsim kāds ir jūsu kā darba devēja tēls sabiedrībā

Sazinies ar mums