Mēs zinām kā izpaužas veiksmīga līderība

Vadības prasmju novērtēšana ir strukturēta, daudzpusīga, objektīva novērtēšanas metode, pielāgota klienta situācijas problemātikai, kas dod iespēju pārliecināties par līdera kompetencēm gan lielos, gan vidējos uzņēmumos, kā arī salīdzināt konkrēto vadītāju (vai vadības komandu) ar citiem vadītājiem / vadības komandām. Tā ir saistīta ar konkrētu kritēriju kopumu, kas ir specifiski konkrētajam amatam, lomai, vadības līmenim, uzņēmuma darbības nozarei vai attīstības etapam, un sakņojas profesionālos mērījumos un dokumentētos novērojumos.

Lai pilnībā izprastu vadītāja esošās iemaņas un nākotnes potenciālu, nepieciešama rūpīga un daudzpusīga novērtēšana. Vadības prasmju novērtēšana sniedz padziļinātu un objektīvu vadītāja stipro un vājo pušu novērtējumu, tā ļauj saprast situācijas, kurās šis vadītājs var būt vispiemērotākais un arī situācijas, kas var radīt būtiskus riskus, tādējādi šī metode sniedz būtisku ieguldījumu lēmumu pieņemšanas procesā un mūsu secinājumi var noderēt arī atgriezeniskās saites sniegšanai vadītājam.

1Kad tā ir nepieciešana?

Lai arī vadības prasmju novērtēšana var palīdzēt uzņēmumam jebkurā tā darbības stadijā, mūsu pieredze rāda, ka visbiežāk uzņēmumi šo pakalpojumu izmantoto sekojošās situācijās:

 • Vadītāju potenciāla noskaidrošana, piemēram, atrodot potenciālos pēctečus vadības amatiem;
 • Uzņēmumu apvienošanās, pārņemšana. 
 • Neapmierinoši rezultāti vai situācija, kad komandā novērojama pastiprināta cilvēku aizplūšana vai rotācija;
 • Reorganizācijas;
 • Jauns vadītājs, kam svarīgi ir iespējami ātri pārliecināties – kāds vadības resurss ir viņa rīcībā, lai iespējami ātri sasniegtu uzstādītos mērķus;
 • Vadības vakanču aizpildīšana un iekšējo kandidātu paaugstināšana;
 • Kompetenču iztrūkuma jomu identifikācija, lai saprastu – kādā virzienā fokusēt atslēgas vadītāju apmācību un attīstību;
 • Jauns stratēģiskais virziens, kam nepieciešamas cita veida kompetences;
 • Vadītāju novērtēšana var arīdzan būt daļa no uzņēmuma padziļinātās izpētes.
Leadership And Brain 1 Empathy
2Kā tas notiek?

Vadības prasmju novērtēšana tiek veikta izmantojot sekojošas metodes:

 • Strukturētas, uz kompetencēm balstītas intervijas, piedaloties 2 neatkarīgiem un pieredzes bagātiem vērtētājiem;

 • CV analīze;

 • Stratēģisks uzdevums un/vai situācijas simulācija;

 • 360° atsauksmju pārbaude: personas iepriekšējās profesionālās pieredzes, snieguma, kvalifikācijas un personības izvērtēšana, iegūstot atsauksmes no vadītāja iepriekšējiem virsvadītājiem, kolēģiem, padotajiem vai sadarbības partneriem;

 • Personības testi;

 • Salīdzinošais novērtējums ar citiem līdzīgā nozarē vai funkcijā strādājošiem vadītājiem.

Vadības prasmju novērtēšana, atkarībā no novērtēšanas mērķa, vadītāju senioritātes un rīkiem, kuri ir klienta rīcībā, tiek izmantotas vismaz 2-3 no iepriekš minētām metodēm. Pamatojoties uz vairāk kā 7000 vadītāju novērtējumiem, Amrop Latvija ir iepazinies ar dažādām vadītāju novērtēšanas metodēm un nonācis pie tām, kas salīdzinoši vislabāk prognozē vadītāju sniegumu nākotnē.

3Kāds ir rezultāts?

Rezultātā klients saņem visaptverošu un profesionālu katra vadītāja novērtējumu, kā arī secinājumus par vadības komandas kapacitāti ar mūsu ieteikumiem - ar ko turpināt darba attiecības / ko aizvietot, kāda attīstības programma ir nepieciešama, lai stiprinātu vadības kapacitāti; kurš no vadītājiem būs pārmaiņu vadītājs, kurš vadītājs iespējams, nebūs spējīgs iet tā ceļa virzienā, kuru jūsu uzņēmums ir iecerējis, utt.

Shutterstock 649122943 Copy
Novērtē savas komandas vadības prasmes!

Mēs būsim priecīgi uzzināt par jūsu talantiem un vajadzībām.

Sazinies ar mums