Poticanje uspjeha: Vodeći tim u regrutiranju menadžmenta

Ponosimo se rješenjima usmjerenim na rezultate.

Naš fokus je na tome da klijentima osiguramo vizionarske lidere — one koji se ističu kao najbolji na tržištu i sposobni su predvidjeti i snaći se u budućim izazovima s najvišim razinama uspjeha. S 47 godina globalnog iskustva u pronalaženju visokopozicioniranih menadžera, znamo da osiguravanje vrhunskih talenata zahtijeva više od dobre umreženosti. Amrop ugled izgrađen je na poticanju naših klijenata na predviđanje njihovih budućih potreba i djelovanju u skladu s njima. Budući da smo i sami iskusni poslovni lideri, naše se mentoriranje temelji na stjecanju objektivnih uvida u vašu organizaciju, njezino posebno okruženje i izazove. To je naša jača strana i tome smo izrazito predani.

Osmišljavamo pobjedničke strategije za naše klijente kako bismo privukli najbolje talente za menadžment na globalnoj ili lokalnoj razini. Stojimo uz vas od početnog razgovora o vašim zahtjevima, neprimjetno se integrirajući u vašu potragu za talentiranim menadžmentom. Podržavamo vaš proces donošenja odluka na svakom koraku, od identificiranja izvrsnih viših rukovoditelja i lidera u natjecateljski ustrojenom poslovnom svijetu do privlačenja novih talenata u vašu organizaciju i osiguravanja njihove neometane integracije. Naša stručnost najviše dolazi do izražaja kada se bavimo kompleksnim i izrazito povjerljivim projektima.

Koristeći vrhunske resurse i paket digitalnih alata uz vodeće istraživačke metodologije, naši stručnjaci za traženje i selekciju  menadžmenta  idu ukorak s najnovijim trendovima upravljanja talentima. Tražimo lidere diljem tržišta i preko granica, uzimajući u obzir najnovija istraživanja i tržišne informacije kako bismo razumjeli dostupnost talenata i očekivanja kandidata.

Biti dio vaše priče o uspjehu naša je najveća nagrada.

Naše reference uključuju zapošljavanje profesionalnih viših rukovoditelja, kao i nezavisnih i neizvršnih direktora iz cijelog svijeta. Razmišljamo ekspanzivno, proširujući potragu za kandidatima na različite skupine talenata izvan uobičajenih rješenja. U biti, ništa ne prepuštamo slučaju.

Zatražite konzultacije

Razgovarajmo o vašim potrebama za angažmanom talenata kako biste pronašli pravog kandidata za svoje poduzeće.

Kontaktirajte nas