Skjermbilde 2021 10 21 090452
1Administrerende direktør, Hurtigruten Svalbard

EN UNIK MULIGHET!

Hurtigruten Group har store vekstambisjoner som en verdensledende aktør innenfor opplevelses- og ekspedisjonsreiser. Til Hurtigruten Svalbard søker vi en administrerende direktør som skal ekspandere Hurtigruten Groups satsing innenfor destinasjonsutvikling på Svalbard og andre destinasjoner på Nordkalotten. Hurtigrutens ambisjon er å være en tilbyder av grensesprengende reiseopplevelser i spektakulær natur.

Les mer om stillingen her.

Skjermbilde 2022 09 22 114408
2Office Manager, Amrop Norge, Oslo

Vil du bli vår «innenriksminister»?

Vi i Amrop er på leting etter en ny Office Manager som ved sin personlighet og brede fagkompetanse kan bli «navet» i den daglige driften herunder etter hvert fremstå som en «Go-To» person for våre medarbeidere sine store og små behov.

Derfor, om du liker å tilhøre en «familie» der alle jobber for felles suksess og liker å jobbe i et prosjektorientert og dynamisk miljø med stor bredde i arbeidsoppgavene, ja da skal du ikke se bort ifra at dette er rollen for deg!

Les mer om stillingen og søk her

Joshua Earle 4Uexhwlvcny Unsplash
3Direktør for styring og virksomhetsutvikling, Lørenskog kommune

Lørenskog kommune søker ny direktør for styring og virksomhetsutvikling!

Vi søker deg som blir motivert av å løfte kommunen inn i fremtida. Som medlem av toppledergruppen i Lørenskog, vil du ha ansvar for egen avdeling så vel som helheten i kommunen. Med på laget får du dyktige kolleger, ledere og medarbeidere, som brenner for gode tjenester og utvikling for framtida.

Les mer om stillingen her.

L├©Renskog Hovedlogo
4Daglig leder, Gramo, Oslo

Gramo har en sentral funksjon i musikkbransjen gjennom sin lovfestede oppgave i å oppkreve, fordele og utbetale vederlag til rettighetshaverne. Bransjeendringer og økt konkurranse utfordrer Gramos oppdrag og dagens praksis. Vi søker ny daglig leder som skal bidra til å styrke foreningen gjennom bl.a. innovasjon og økt digitalisering.

Les mer om stillingen her.

Gramo Kontor 400X300px
5Transformasjonsleder Obs, Coop Norge SA, Oslo

Transformasjonsleder for Obs – du videreutvikler kjeden!

Coop arbeider systematisk og kontinuerlig med videreutvikling for å bli bedre på alle områder. Som Transformasjonsleder for Obs vil du være sentral i å finne nye områder der kjeden kan forbedres, samt å følge opp initiativer og gjennomføring. LEAN og kontinuerlig forbedring vil være grunnmuren i arbeidet for å sikre felles og optimale driftsløsninger for varehusene. Transformasjonsleder vil også ha ansvar for forbedring og oppdatering av vårt driftskonsept, samt være sentral i å videreutvikle, planlegge og gjennomføre kurs og ulike former for trening som gir kontinuerlig påfyll av kompetanse i kjeden.

Les mer om stillingen her. 

369000 2022 1 31 Ec57d811 0B24 4Aba Ba3c 89A1e9d5a05b
6Administrerende direktør, Sparebankforeningen, Oslo

Er du en synlig lagspiller med innsikt i finansnæringen?

Vi søker etter deg som kjenner til bank- og finansnæringen i Norge og som nå har lyst til å jobbe som øverste leder i en medlemsorganisert virksomhet.

Les mer og søk på stillingen her

Sparebankforeningen - Adobestock Sebastianwarneke 900X600
7Administrerende direktør, BRANI, Solbergelva

BRANI har store, langsiktige og realistiske ambisjoner for sin satsning innen asfaltproduksjon. Dagens marked er i stor grad dominert av 4-5 store aktører. BRANI tror likevel det er mange muligheter for mer spesialiserte og regionale aktører hvor partnerskap og samarbeid er en viktig del av forretningsmodellen. 

For å lykkes skal BRANI nå profesjonalisere og industrialisere virksomheten. Hele verdikjeden må fintunes for å oppnå nødvendige konkurransefordeler. Som fanebærer for dette arbeidet søker styret etter ny administrerende direktør.

Les mer og søk på stillingen her

Brani KNOS1607
8Prosjektsjef, NCC Building Norway, Oslo

Kan du bygge?

Vi trenger dyktige prosjektsjefer som kan bygg, men også kan bygge og utvikle sine kollegaer og sin organisasjon til beste for kunden og selskapet!

NCC Building utvikler, bygger og rehabiliterer bærekraftige næringsbygg, badeanlegg, helsebygg, skoler og barnehager for både offentlige og private kunder. Vi har ansatte fordelt i Oslo, Viken Øst, Viken Vest og i Midt-Norge, samt våre tre datterselskaper på Østlandet. Avdeling Stor-Oslo er lokalisert på Østensjøveien, sentralt på Brynseng i Oslo. I våre oppdrag har vi et stort fokus på utvikling i tidligfase sammen med oppdragsgiver og opplever sterk vekst med økende oppdragsmengde. Derfor ønsker vi nå å styrke vår kapasitet for fremtiden ved å ansette nye prosjektsjefer.

Les mer og søk på stillingen her

Employees In Production NCC116372 (9) V 2
9Kommunikasjonsdirektør, Oslo politidistrikt

Vi søker kommunikasjonsdirektør til Oslo politidistrikt. Stillingen inngår i politidistriktets toppledergruppe og rapporterer til politimesteren. Jobben gir en unik mulighet for bred kontakt med alle typer medier, innbyggere samt ledere og medarbeidere i politidistriktet. Du vil i jobben også samarbeide med Politidirektoratet, andre distrikt og særorgan i politietaten og øvrige samarbeidspartnere. Kommunikasjonsdirektøren har det overordnede ansvaret for ekstern og intern kommunikasjonsstrategi samt personalansvar for stabens åtte medarbeidere.

Les mer og søk på stillingen her. 

Kvinnelige Jurister
10Prosjektleder, Mustad Eiendom, Oslo

Vi søker etter en initiativrik og selvgående prosjektleder for Lilleakerbyen med interesse for bærekraft og arkitektur

Siden etableringen på Lilleaker har Mustad Eiendom utviklet en eiendomsportefølje med ca. 330.000 kvm næringseiendom, hovedsakelig store kontorbygg med en rekke anerkjente leietagere og kjøpesenteret CC Vest. Lysaker og Lilleaker har rundt 25.000 arbeidsplasser og 6-7 millioner besøkende årlig, men til tross for høy publikumstrafikk oppfattes området som noe introvert og lukket, ikke minst på kveldstid. Derfor har vi bestemt oss for å transformere eiendommene våre til en fremtidsrettet og levende by; Lilleakerbyen, med ca. 2.000 boliger, handel, bevertning, kultur og arbeidsplasser. Reguleringsplanen for store deler av området er ferdig utarbeidet, og skal legges ut til offentlig høring etter sommerferien. Vi tar utgangspunkt i at byggingen av første etappe av Lilleakerbyen kan starte høsten 2023, og vi søker derfor en prosjektleder som kommer til å ha en sentral rolle i å gjennomføre dette store og spennende byutviklingsprosjektet.

Les mer om stillingen og søk her.

01 Render Mølletorget 2
11Senior Business Controller, Norconsult, Sandvika

Vi søker etter en senior business controller med sterkt analyse- og forretningsfokus.

Norconsult har hatt en sterk vekst de senere årene og har i dag en ledende rolle blant rådgiver- og arkitektselskapene i Norge. I tillegg har Norconsult et solid skandinavisk fotavtrykk, og en ambisjon om fortsatt sterk vekst. For å støtte denne veksten ønsker vi å styrke teamet vårt med en senior business controller. Dette er en nyopprettet stilling i vår avdeling for konsernøkonomi, hvor du blir en del av et sterkt faglig team. Stillingen rapporterer til økonomidirektør konsern.

Les mer om stillingen og søk her

Senior Business Controller2
12Forhandlingsdirektør, Vygruppen AS, Oslo

Kollektivtrafikken står sentralt i det grønne skiftet og omfattes av stor politisk oppmerksomhet. Vy gruppen opplever stor endringsdynamikk med betydelige muligheter innen digitalisering og nye transportformer. Vygruppen konsern søker en forhandlingsdirektør som vil bidra til å ivareta Vys strategiske interesser og videreutviklingen av konsernets arbeidsgiverpolitikk.

Les mer om stillingen her.

Vy Bilde Tog