Skjermbilde 2021 10 21 090452
Ledige stillinger
1Direktør SSB, Finansdepartementet

På vegne av Finansdepartemenet søker vi ny Administrerande direktør for Statistisk sentralbyrå (SSB). SSB direktør har det faglege og administrative ansvaret for verksemda. SSB si samfunnsoppgåve og oppgåver følgjer mellom anna av statistikklova og tildelingsbrevet frå Finansdepartementet.
SSB har ein sterk posisjon i det norske samfunnet. Samstundes vil utviklinga i åra framover krevje stor innsats for å oppretthalde og forbetre denne posisjonen. 

Les mer om stillingen og søk her.

FIN Logo 400X300 Px
2Daglig leder, JFKnudtzen AS

På vegne av JFKnudtzen ser vi etter en energisk og dynamisk leder til å ta over etter Daglig leder som nå skal over i annen stilling i virksomheten.
JFKnudtzen er totalleverandør innen det profesjonelle elektro- og automatiseringsmarkedet med eget lager, og har siden 1955 levert løsninger og kvalitetsprodukter innen tavle- og elektromateriell, industriell automasjon og merking.
Er du den vi leter etter? Les mer om stillingen og søk her

Zioeykhfe33h7e
3Direktør for organisasjon og nyskaping, Lillestrøm kommune

Lillestrøm kommune er en veldrevet kommune i sterk vekst. Kommunen ruster seg for å jobbe mer effektivt og etablerer to nye direktørområder. Stillingen som direktør for organisasjon og nyskaping er nyopprettet. Den nye direktørens ansvar omfatter en organisasjon med om lag 170 ansatte som yter stor bredde av stabs- og utviklingstjenester til hele kommunen. Stillingen er planlagt å omfatte ansvar for innkjøp, økonomi, virksomhetsstyring, HR og IT, samt utvikling og digitalisering

Les mer om stillingen, og søk her.

Kommunevåpen 400X300
4Direktør for klima og infrastruktur, Lillestrøm kommune

Lillestrøm kommune er en veldrevet kommune i sterk vekst. Kommunen opplever økte utfordringer knyttet til bl.a. demografiutvikling, tjenestebehov, tilgang på arbeidskraft, klima og miljø samt strammere økonomiske rammer.

Stillingen som direktør for klima og infrastruktur er nyopprettet og byr på stor bredde av utviklings- og driftsoppgaver. Den nye direktørens ansvar omfatter en organisasjon med om lag 500 ansatte som yter stor bredde av tjenester. Stillingen er planlagt å omfatte ansvar for; samordning og klimatilpasning, miljøteknikk, eiendom, utbygging, servicetjenester og utedrift.

Les mer om stillingen, og søk her.

Kommunevåpen 400X300
5Forhandlingssjef HR, Vinmonopolet, Oslo

Som Forhandlingssjef HR skal du sammen med Direktør Organisasjon og HR videreutvikle et godt og løsningsorientert partssamarbeid. Du vil lede partssammensatte utvalg og delta i kontaktmøter mellom ledelse og fagforeninger og andre organer som er naturlig for rollen.

Les mer om rollen her. 

Vinmonopolet Okt'2321149