Een revolutie in het identificeren van aanleg voor de advocatuur: Een interview met Ivar Schot en Nikie Welschen

BrainsFirst is een toonaangevend bedrijf dat game-based assessments op basis van neurowetenschap heeft ontwikkeld. Ze dagen traditionele selectiemethoden uit en geven organisaties diepgaande inzichten in het potentieel en de geschiktheid van kandidaten op basis van breinfuncties. Hun doel is om een positieve verandering teweeg te brengen in de manier waarop talent wordt beoordeeld en geselecteerd.

Leadership And Brain 1 Empathy

Amrop Nederland heeft een exclusieve samenwerking met BrainsFirst voor de juridische sector. Wij spraken met Nikie Welschen, Partner Professional Services en Industrie bij Amrop, en Ivar Schot, talentmanager bij BrainsFirst over de toegevoegde waarde van het assessment voor de advocatuur.

Na het succes van Jong AZ in de UEFA Youth League heeft BrainsFirst veel belangstelling gekregen van voetbalclubs en andere organisaties. Ze hebben contracten met clubs als PSV en Feyenoord, maar ook met Molde FK uit Noorwegen, Real Sociedad uit Spanje, en Red Bull Leipzig uit Duitsland. Bovendien voeren ze momenteel gesprekken met clubs als Arsenal en Benfica om nieuwe samenwerkingsverbanden aan te gaan.

 

Hoe zijn jullie van topsport naar advocatuur gegaan?

Ivar Schot: "Allereerst is er een longitudinale studie van vijf jaar aan dit succes voorafgegaan, waarbij we jonge voetbalspelers in de PSV en AZ jeugdacademie van twaalf jaar hebben gevolgd tot ze achttien waren en al dan niet doorstroomden naar het eerste elftal en uiteindelijk een top-100 speler werden. Wij hebben ontdekt dat bepaalde vaardigheden die vereist zijn om succesvol in het eerste team te komen, ook relevant zijn in andere vakgebieden zoals de advocatuur, beurshandel en luchtverkeersleiding. Binnen deze sectoren zijn de games ook toegepast, en we hebben ontdekt dat we talent goed konden meten, maar dat organisaties vaak niet helder hadden welke talenten specifiek nodig waren binnen hun context. Zo zijn wij geleidelijk aan de advocatuur en andere sectoren gaan bedienen, eerst met onderzoek en vervolgens door samen te werken met verschillende organisaties. Samen met Nikie hebben wij een verdiepingsslag aan kunnen brengen en kunnen we nu ook nog drie verschillende advocaten-profielen onderscheiden, commercieel, leidinggevend en technisch.”

Figure 1: Beschrijving van de commerciële advocaat 

 

Kan je een overzicht geven van hoe het BrainsFirst assessment werkt en hoe ze verschilt van traditionele beoordelingsmethoden zoals capaciteitentests? 

Ivar Schot: “Het assessment bestaat uit vier games van elk tien minuten. Tijdens deze games wordt de maximale capaciteit van een persoon gezocht, waarbij de moeilijkheidsgraad wordt aangepast op basis van de prestaties. Zo meten we specifieke competenties op individueel niveau en passen we de games aan op basis van de context die samen met de klant en op basis van data is bepaald. Het unieke aan de games is dat ze puur zijn en gebaseerd op het brein, waardoor ze niet cultureel of regionaal afhankelijk zijn. Zo zorgen wij voor een gelijk speelveld voor iedereen en wordt de eerlijkheid en betrouwbaarheid op basis van leeftijd en gender gewaarborgd.” 

Figure 2: Beschrijving van de leidinggevende advocaat 

“Het traditionele selectieproces binnen de advocatuur richt zich voornamelijk op academische prestaties, werkervaring en klassieke testen. Deze methoden zijn vaak subjectief en kunnen bevooroordeeld zijn. Ons game-based assessment biedt een objectievere en gestandaardiseerde manier om talent te identificeren. Door de focus te leggen op specifieke competenties en het meten van cognitieve vaardigheden, zoals klassieke- en emotionele intelligentie en probleemoplossend vermogen, kunnen we een dieper inzicht verkrijgen in het potentieel en de geschiktheid van individuen. Op het moment dat je logisch kan redeneren, betekent het nog niet dat IQ daarvoor de maat is. Die maat is heel erg selectief en vooral heel erg gericht op creativiteit, en op de mate waarin je dingen kan bedenken die nog niet bestaan, maar dit maakt je niet flexibel aan de andere kant." 

Figure 3: Brein skills die belangrijk zijn voor een advocaat

Nikie: “Het zou heel waardevol zijn als organisaties en mensen een beter en relevanter inzicht krijgen in wat er eigenlijk echt nodig is om een vak goed uit te kunnen oefenen en langjarig leuk te vinden. Ook voor de advocatuur en voor zowel huidige als toekomstige advocaten kan dit een significant verschil maken. Intelligentie, drive en andere kenmerken zijn leuk, maar kunnen ook voor allerlei andere vakken relevant zijn. Je moet door een andere lens kijken om een cognitieve fit te kunnen bepalen. Dit assessment helpt daarbij.”

 

Welke voordelen hebben organisaties bij het gebruik van het assessment? 

Ivar Schot: Nikie Welschen: "Het gebruik van het assessments biedt advocatenkantoren verschillende voordelen. Ten eerste biedt het assessments een meer genuanceerde en wetenschappelijk onderbouwde benadering van talentbeoordeling. In plaats van zich alleen te richten op traditionele methoden zoals IQ-scores en CV-analyse, kunnen kantoren met behulp van het assessment zich concentreren op de specifieke hersenvaardigheden die essentieel zijn voor succes in deze functie, zoals analytisch denken, doordacht handelen en dynamisch reageren. Dit stelt hen in staat om een bredere diversiteit aan kandidaten te selecteren.En daarmee de  de talentenpool te vergroten. Simpelweg omdat advocatenkantoren potentiële kandidaten kunnen identificeren die mogelijk niet voldoen aan de traditionele criteria, zoals hoge IQ-scores of indrukwekkende CV's.”

Figure 4: Brein skills die nodig zijn voor de functie

“Een tweede voordeel is het vergroten van het succes van de medewerkers op de lange termijn. Door te investeren in advocaten die niet alleen voldoen aan de eisen van de functie, maar ook over de juiste vaardigheden beschikken om langdurig succesvol te zijn, kunnen kantoren de groei en stabiliteit bevorderen. Tot slot kunnen de game-based assessments van BrainsFirst kantoren helpen bij het strategisch samenstellen van teams en de ontwikkeling van de medewerkers. Door te kijken naar de specifieke profielen van kandidaten, kunnen gefundeerder beslissingen worden genomen over het samenstellen van teams en ontwikkelingstrajecten van medewerkers. In samenwerking met BrainsFirst hebben we namelijk een verdiepingsslag kunnen maken en zijn er drie profielen geïdentificeerd voor advocaten. Voor de commerciële advocaat geldt dat 'improvisatie' de belangrijkste breinvaardigheid is, voor de leidinggevende is dat een 'dynamische werkstijl', en voor de technische advocaat staat 'nauwkeurige uitvoering' bovenaan. Dit zorgt ervoor dat verschillende benodigde kwaliteiten aanwezig zijn en dat er een betere balans en samenwerking binnen teams ontstaat. Dit draagt bij aan het succes en de groei van de organisatie." 

Figure 5: Beschrijving van de technische advocaat 

 

Hoe is de acceptatie van het assessment gegroeid in andere sectoren dan de sportwereld? 

Ivar Schot: “Hoewel de acceptatie van het assessment in andere sectoren dan de sportwereld aanvankelijk uitdagend was, begint het steeds meer terrein te winnen. De groeiende erkenning van het belang van objectieve beoordelingen en het potentieel van neurowetenschap in het meten van talent heeft bijgedragen aan een verschuiving in perceptie. Door de succesverhalen in de sportwereld, zoals het geval van Jong AZ, en de positieve resultaten die zijn behaald bij andere organisaties, begint men in te zien dat het assessment waardevol kan zijn in verschillende contexten.” 

 

Hoe ziet de toekomst eruit voor game-based assessments en BrainsFirst? 

Nikie Welschen: "Advocatenkantoren die een deze meer genuanceerde en wetenschappelijk onderbouwde benadering van talentidentificatie omarmen, zullen te maken krijgen met positieve langetermijngevolgen. Je krijgt meer inzicht in je talentbeslissingen. Je voorkomt dat waardevolle mensen het kantoor onnodig verlaten, terwijl je aan de voorkant makkelijker en meer passende talenten zult kunnen aannemen. Je zult een grotere diversiteit aan advocaten in je selectieprocessen krijgen en daarmee een veel meer complementaire workforce, vanwege de toegenomen diversiteit in cognitieve vaardigheden, achtergronden en interesses. Hoe meer mensen cognitief van elkaar verschillen, des te groter wordt het creatieve probleemoplossende vermogen, wat resulteert in meer succes voor het kantoor, maar hier dragen verschillende achtergronden dus ook aan bij. Wanneer je een succesvol kantoor hebt en de juiste mensen op de juiste plek hebt zitten, heb je meer tevredenheid, behoud je personeel langer in dienst en kun je veel meer halen uit je menselijk kapitaal.” 

Amrop heeft samen BrainsFirst's game-based assessments op basis van neurowetenschap een revolutie teweeggebracht in het beoordelen van advocaten en andere sectoren. Het biedt diepgaand inzicht, objectieve beoordeling en voorspelling van prestaties. De acceptatie groeit in andere sectoren en de toekomst ziet er veelbelovend uit voor game-based assessments en BrainsFirst, met een complementaire workforce en beter benut menselijk kapitaal.