Genderdiversiteit in de biotech sector? Interview met Dr. Markwin Velders

Shutterstock 1907545153

“Ik weet niet waar we op wachten”

Amrop is één van de toonaangevende leadership advisory firms en is sinds 1978 onderdeel van de internationale Amrop organisatie. Amrop is in Nederland en wereldwijd sterk gepositioneerd in de life sciences sector. Amrop helpt klanten om verder te kijken dan wat zichtbaar is en zo het leiderschap voor de volgende fase aan te bieden, ‘Leaders for What’s Next’ noemt men dat. Angela Pasma (partner health & life sciences) maakt zich o.a. met Job Voorhoeve (partner en leader of Amrop’s global digital practice) hard voor genderdiversiteit binnen organisaties. In dit stuk willen we aandacht geven aan genderdiversiteit in de biotech sector en gaan we in gesprek met Dr. Markwin Velders – voormalig VP operations en managing director bij Kite Pharma, chief scientific officer bij AM-Pharma en business unit manager bij TNO. Nu adviseur en toezichthouder bij diverse biotech organisaties en voormalig voorzitter van de Raad van Bestuur van HollandBio – over zijn kijk op genderdiversiteit in de biotech sector. 

De afgelopen jaren is er een golf van pleitbezorging geweest voor gendergelijkheid op het werk. Uit mediaaandacht voor de loonkloof en met een groeiend aantal bewijzen dat aantoont dat bedrijven met meer vrouwen in de top beter presteren. Er is nog nooit een groter bewustzijn geweest in het bedrijfsleven van de noodzaak – en voordelen van – het promoten van vrouwen en daarmee het in balans brengen van de genderdiversiteit in de bestuurskamers. Ondanks deze consensus blijft het percentage vrouwen in hogere leidinggevende functies buitengewoon klein. Uit wereldwijde onderzoeken blijkt dat gemiddeld slechts 18 procent van de top leidinggevende posities – inclusief de C-suite, vicepresidenten, directeuren en senior managers – worden gehouden door vrouwen. De groei van het aantal vrouwen in de top van beursgenoteerde Nederlandse bedrijven stagneert (sinds 2020) - en dat terwijl het aantal vrouwelijke bestuurders nog geen 15 procent bedraagt. Ook binnen de raden van commissarissen is de groei van het aantal vrouwen gering, maar daar komt hun aandeel inmiddels wel boven de 30 procent. Specifieke cijfers gerelateerd aan de biotech zijn helaas niet bekend. Waarom blijft dit verschil tussen het aantal vrouwelijke en mannelijke leiders zo groot? 

Er zijn drie primaire redenen:

  • Veel organisaties zijn niet volledig overtuigd van de voordelen van gendergelijkheid in leiderschap, ook al is er voldoende bewijs dat gendergelijkheid correleert met verbeterde financieel succes (winst en omzetgroei) en concurrentievoordeel.
  • Organisaties vertrouwen te veel op “goede bedoelingen” en het toepassen van een laissez-faire benadering van diversiteit, in plaats van het toepassen van een gedisciplineerde focus op operationele uitvoering, kiezen ze andere aspecten om zich op te richten om de performance van een organisatie te vergroten. De meesten voorspellen dat het generaties zal duren voordat genderdivers leiderschap wordt bereikt in hun industrieën. In het merendeel van de organisaties is het bevorderen van vrouwen in leiderschapsrollen niet aangemerkt als een formele zakelijke strategische organisatie prioriteit. 
  • Mannen, die de overgrote meerderheid vertegenwoordigen van senior leiders over de hele wereld, hebben de neiging om de omvang van gendervooroordelen op hun werkplek te onderschatten. Waar zij eigenlijk vocale uitdragers van genderdiversiteit zouden moeten zijn.  

To enable comments sign up for a Disqus account and enter your Disqus shortname in the Articulate node settings.