Goed leiderschap is bepalend voor het succes van een start-up

Wise Leadership And AI China And US AI Race

Leiders van start-ups gaan aan de slag met hun bedrijf met enorm veel passie, maar vaak met alleen oog voor hetgeen zij op de markt willen zetten. Aandacht voor het bouwen van een goed team, het binnenhalen en behouden van de juiste mensen en een heldere groeistrategie is er vaak nog niet. Maar juist dit is belangrijk voor een start-up om ook in de toekomst succesvol te kunnen zijn. 

“Uit onderzoek blijkt dat 23 procent van de start-ups niet succesvol is of kan zijn als gevolg van een verkeerde samenstelling van het team. Slechts één op de twintig start-ups redt het om door te groeien naar een scale-up. En daarvan redt 60% het niet als gevolg van problemen met het team”, vertelt Frieda Barendse, Partner Leadership Services bij Amrop. “Er gaat dus ontzettend veel potentie verloren. En dat is jammer, want door goed te kijken naar wat nodig is om succesvol te kunnen zijn is het nodig om te kijken waar de “blinde vlekken” zich bevinden. Dit inzichtelijk hebben en hier een plan voor ontwikkelen zorgt ervoor dat de start-up in een veel eerder stadium kan groeien.” 

Teamscan

“De digitalisering van de gezondheidssector en de biotechnologie sector zijn booming in Nederland vertelt Angela Pasma, Partner Health & Life Sciences bij Amrop. “De oprichters van start-ups beginnen vanuit een passie, wanneer er groei plaatsvindt verandert de organisatie en zijn er vaak andere kwaliteiten en een ander soort leiderschap nodig om een succesvolle groei mogelijk te maken. Maar in de praktijk gaan leiders vaak op dezelfde manier (jarenlang) door.” Barendse: “Wij gaan met hen aan de slag en samen bepalen we waar ze nu staan, waar ze naartoe willen en waar de hiaten zitten. Wij helpen hen bij het in kaart brengen van de vervolgstappen. Een teamscan legt het fundament om de huidige status quo goed in kaart te brengen. Oprichters van bedrijven zitten soms zo sterk op de inhoud dat ze geen zicht hebben op de eigen blinde vlekken. Heb je de juiste mensen op de juiste plek op het juiste moment en hoe houd je ze vervolgens aan boord? We helpen scherpte aan te brengen in de strategische doelen waarbij we de oprichters coachen om hier focus op te behouden. Veelal is deze focus weg doordat oprichters te druk zijn en afgeleid raken. Hierdoor is er minder aandacht voor de lange termijn doelen, reflectie op het eigen leiderschap en het bouwen van goede teams, terwijl dit essentieel is voor verdere groei van de start-up.”

Potentie 

Als een start-up in het beginstadium aandacht heeft voor het creëren van een team met de juiste kwaliteiten, kennis en ervaring en daarbij een heldere groeistrategie formuleert, hoe eerder de start-up waarde creëert en de potentie ook echt benut kan worden, gaat Pasma verder. “De methodiek die wij gebruiken is niet nieuw en niet gebonden aan een sector. Graag zetten wij onze methode in om leiders zich bewust te maken van de haken en ogen die groei in de weg staan. Daarnaast vinden we het ook heel belangrijk om een actieve rol te spelen in de interactie en het contact tussen volwassen organisaties en de nieuwe start- en scale-ups. Hierdoor kan kruisbestuiving ontstaan die de organisatieontwikkeling en impact kunnen vergroten. Bovendien kan de BV Nederland werkgelegenheid mislopen als bedrijven uiteindelijk niet tot bloei komen. Potentie blijft dus onbenut met nadelige gevolgen voor ons land, want waarde en werkgelegenheid worden misgelopen.” Barendse: “De eerste tien mensen van een bedrijf zijn bepalend voor de toekomst van een bedrijf. De volgende twintig, dertig werknemers kopiëren het gedrag wat de eerste tien hebben bepaald. Wij pleiten dan ook voor een stevig fundament dat zijn potentie benut en waarde creëert middels goed leiderschap.” 

Neem contact op met Amrop Nederland 

Herken jij deze situatie in jouw organisatie en zou jij willen onderzoeken of Amrop samen met jou tot nieuwe inzichten zou kunnen komen om succesvolle groei mogelijk te maken? Angela Pasma (angela.pasma@amrop.nl) en Frieda Barendse (frieda.barendse@amrop.nl) spreken jou graag. 

 

Meer weten over Executive Search? We vertellen u graag meer.