AJ Values

Globalne vrednote

Agility
Agilnost

Pri delu sodelujemo, smo učinkoviti in prilagodljivi, da bi izpolnili potrebe notranjih in zunanjih deležnikov.

Caring
Prizadevnost

Do ljudi kot posameznikov smo pozorni in jih cenimo.

Curiosity
Radovednost

Pri iskanju znanja smo usmerjeni v prihodnost in uporabljamo miselnost "raziskovalca".

Ethics
Etičnost

Pri poslovanju smo pregledni, pošteni in zaupanja vredni.

Excellence
Odličnost

Pozornost posvečamo procesom in rezultatom.

Inclusion
Vključevanje

Spodbujamo "demografsko in miselno raznolikost".

Kontaktirajte nas

Preberite več o Amropovih globalnih vrednotah. 

Amrop Global