Tulevaisuuden hallitus: 'Board for What's Next'

Amropin hallituskonsultointipraktiikka toimiimaailmanlaajuisesti auttaakseen asiakkaita rakentamaan dynaamisen ja näkemyksellisen hallituksen, jolla on sopivasti kokemusta, osaamista, asennetta ja monipuolisuutta toimia yrityksen suunnannäyttäjänä.

Miten voimme auttaa?

Hallitusjäsenten suorahaku

Autamme asiakasyrityksiämme muodostamaan hallituksen, joka toimii dynaamisesti ja näkemyksellisesti. Perehdymme sekä hallituksen vahvuuksiin että mahdolliseen aukkoihin osaamisessa, kokemuksessa ja lähestymistavassa ja huolehdimme, että jokainen uusi hallitusjäsen vahvistaa hallituksen strategista kykyä ja valmiutta ennakoida tulevaisuutta.

Hallitusarviointi

Parhaat hallitukset ovat suorituskykyisiä tiimejä, joissa yksilöt täydentävät ja tukevat toisiaan. Hallituksen säännöllinen arviointi takaa sen, että hallituksen suoritus ja johtaminen sekä hallitusjäsenten kyvyt kehittyvät ja vastaavat sijoittajien odotuksia aina riskien hallinnasta tulevaisuuden mahdollisuuksien hyödyntämiseen asti.

Amrop tarjoaa asiakasyrityksille kokonaisvaltaisen hallitusarvioinnin prosessin: hallitus arvioidaan sekä kokonaisuutena että yksilötasolla, minkä pohjalta Amrop esittää näkemyksensä ja kehitysehdotukset. Amropin Board Evaluation Tool (BET) tuo kokonaisarvion pohjaksi selkeät ja mitatut tulokset.

Hallituksen neuvonta

Suorahaun ja arvioinnin lisäksi Amrop auttaa hallitusta kehittymään ulkopuolisten vertailujen ja parhaiden käytäntöjen avulla sekä tuomalla näkemyksiä mm. kompensaatioon, muihin etuuksiin ja hallintoon liittyen.

Advisory Boardin muodostaminen

Yhä useampi yritys hyödyntää Advisory Boardia tuomaan yritykselle sparrausta strategisesti tärkeisssä teemoissa, esimerkiksi yrityksen laajentuessa uusiin liiketoimintoihin tai markkinoille. Amrop on kehittänyt käytännöllisen konseptin Advisory Boardin muodostamiseksi ja kehittämiseksi ja auttaa sen jäsenten rekrytoinnissa.

Pyydä yhteydenottoa

Kerro meille hallitustarpeistanne. 

Pyydä yhteydenottoa