Globaalien virtojen hallitseminen

Kuljetus-, merenkulku- ja logistiikka-alat ovat yhä tärkeämpiä tämän päivän globaalien markkinoiden maailmassa. Digitalisaation mahdollistaman välittömän tiedonkulun ansiosta uudet teknologiat – esimerkiksi digitaaliset kaksoset ja pilvipalveluihin perustuvat kuljetusten hallintajärjestelmät – sujuvoittavat toimintaa. Samaan aikaan uusista polttoainevaihtoehdoista ennustetaan ratkaisua fyysisen tavaraliikenteen aiheuttamien ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Myös henkilökuljetukseen keskittyvät yritykset muuttavat kuluttajakokemusta digitaalisten ratkaisujen keinoin.

Tällaisten haasteiden ja mahdollisuuksien edessä alan johtajat tarvitsevat vahvaa logistiikan substanssiosaamista, ESG-vaatimusten hahmottamista sekä halua muokata liiketoimintansa hyödyntämään uusia teknologioita, digitalisaatiota ja vertikaalista integrointia.

Lähestymistapamme

Amropin globaali Transportation, Shipping & Logistics -praktiikka yhdistää syvällisen paikallisten markkinoiden tuntemuksen ymmärrykseen globaaleista trendeistä ja odotuksista, joita ne asettavat sektorin johtajille.

Suomessa Amrop työskentelee erityisesti johtavien logistiikka- ja merenkulkualan yritysten kanssa sekä eri toimialojen toimitusketjujen hallinnan parissa. Olemme näin keränneet laajan kokemuksen sekä vahvat logistiikkayhtiöiden johtohenkilöiden verkostot.

Sektorin fokus

  • Maritime & Shipping
  • Logistics & Supply Chain
  • Rail
  • Road

Kuljetuksen, merenkulun ja logistiikan asiantuntijamme

Haluamme kuulla sinun kontekstistasi ja tarpeistasi. Ota yhteyttä asiantuntijoihimme.