Kiireelliset maailmaanlaajuiset haasteet

Ympäristökriisin ja kestävyyden merkityksen kasvaessa energia- ja infrastruktuurisektorilla on suuria haasteita edessään. Viime vuosina suurin osa alan toimijoista on uudistanut liiketoimintamallinsa kokonaan sekä sisäisesti että vastatakseen uudenlaiseen kilpailuun.

Sektorin johtavat toimijat joutuvat nyt kohtaamaan muuttuvan ja vaikeasti ennustettavan kysynnän ja kasvavat kulut sekä ympäristöä koskevan sääntelyn, verokannustimet ja käyttötavoitteet. Kaikki tämä tekee heidän tehtävistään jatkuvasti haastavampia. Tämän lisäksi kilpailu osaajista on kovaa erityisesti tehtävissä, jotka liittyvät uusiin liiketoimintamalleihin ja kehitykseen.

Lähestymistapamme

Amropin globaali Energy & Infrastructure -praktiikka työskentelee kansainvälisesti auttaakseen globaalisti ajattelevia asiakkaitaan vastaamaan sektoriinsa liittyviin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Amrop tuntee sektorin markkinat, sen keskeiset toimijat sekä laajemman arvoketjun.

Suomessa olemme rakentaneet systemaattisesti energia- ja infrastruktuurialan osaamistamme työskentelemällä erityisesti energia- ja kaivosyhtiöiden sekä näille palveluja tarjoavien yritysten kanssa. Seuraamme aktiivisesti sekä markkinoiden uusia tulokkaita että alaan vaikuttavaa lainsäädäntöä, minkä ansiosta meillä on vahva ymmärrys alan kontekstista.

Sektorin fokus

  • Renewables
  • Utilities
  • Oil & Gas
  • Engineering & Construction
  • Mining & Metals
  • Nuclear Energy

Energian ja infrastruktuurin asiantuntijamme

Haluamme kuulla sinun kontekstistasi ja tarpeistasi. Ota yhteyttä asiantuntijoihimme.