Haasteisiin mukautuminen

Teknologian ja sääntelyn kehittyessä koko rahoitusala on suuressa muutoksessa. Markkinoiden toimijoiden tulee löytää omat strategiansa, jotta he kykenevät vastaamaan globaaleihin paineisiin, joita alan keskittyminen, pandemiasta toipuminen sekä ESG-vaatimukset luovat.

Näiden haasteiden edessä rahoitusalan johtajien tulee olla tulevaisuuteen katsovia ja digitaalisesti kyvykkäitä, jotta heidän yrityksensä pystyvät tarttumaan uusiin mahdollisuuksiin eivätkä joudu markkinahäiriöiden jalkoihin. Kansainvälinen kokemus on päivä päivältä yhä tärkeäpää, jotta johtaja ymmärtää globalisoituvan toimialan trendejä.

Lähestymistapamme

Amropin globaalissa Financial Services -praktiikassa on rahoitusalalla työskennelleitä ja syvää toimialakohtaista tietoa omaavia partnereja, jotka osaltaan kehittävät Amropin yhteistä ymmärrystä alan vaatimuksista. Markkinaymmärryksensä ja verkostojensa avulla Amrop kykenee esittelemään asiakkailleen sektorin johtajia, joille maailman eri rahoituskeskukset ovat tuttuja.

Amropin suomalainen tiimi työskentelee läheisesti rahoitusalaan erikoistuneiden pohjoismaalaisten kollegojensa kanssa. Myös alan asiakkaamme ovat tyypillisesti pohjoismaalaisia. Lisäksi meillä on vahvaa osaamista kiinteistöalalta, erityisesti kiinteistöalan rahoitus- ja konsulttirooleista kansainvälisissä yhtiöissä.

Sektorin fokus

  • Asset, Wealth Management & Family Offices
  • Private Equity & Venture Capital
  • Retail & Corporate Banking
  • Investment Banking
  • Real Estate Financing
  • Insurance
  • Risk Management

Finanssialan asiantuntijamme 

Haluamme kuulla sinun kontekstistasi ja tarpeistasi. Ota yhteyttä asiantuntijoihimme.