Tehokas johtaminen on kontekstisidonnaista

Amropin globaalilla Leadership Advisory -praktiikalla on pitkä kokemus johtajien arvioinnissa ja tukemisessa sekä johtotiimien arvioinneissa. Meille johtamisen neuvonanto ei ole standardituote vaan kullekin asiakkaalle räätälöity, käytännössä koeteltuihin malleihin ja työkaluihin perustuva palvelu.

Miten voimme auttaa?

Johtamisarviointi osana rekrytointiprosessia

Käytämme kompetenssipohjaisten haastatteluiden ja psykologisten testien yhdistelmää, joka muodostaa monipuolisen kuvan kandidaatin persoonasta, johtamisesta, motivaatiosta ja pontentiaalista. Tulokset raportoidaan sekä kirjallisesti että suullisesti kokonaisvaltaisen näkemyksen luomiseksi.

Perehtymisvaihe ja henkilökohtainen valmennus

Suorahakuprojektiin kuuluvan normaalin perehtymisvaiheen tuen lisäksi räätälöimme myös laajempia ohjelmia uusille johtajille, pohjautuen rekrytointi- ja arviointiprosessissa syntyneeseen ymmärrykseen. Ohjelmat perustuvat yleensä valmennustapaamisiin 6-12 kuukauden aikana.

Johtotiimin arviointi

Yhdistämme normaalin johtamisarviointimme 360-arviointiin, joka kattaa jokaisen johtotiimin oman funktio-osaamisen, yhteistyötaidot ja yrityksen arvoihin perustuvan johtamistavan. Luomme näin sekä koko tiimin arvioinnin että yksilötason arvion ja raportin kehittymismahdollisuuksista.

Puhutaan johtajuudesta!

Kuulemme mielellämme johtamistarpeistasi.

Pyydä yhteydenottoa