Tiedämme miltä tuloksekas johtaminen näyttää

Amropin globaalilla Leadership Advisory -praktiikalla on pitkä kokemus ei vain johtotiimin jäsenten suorahaussa vaan myös johtajien arvioinnissa ja tukemisessa sekä johtoryhmien arvioinneissa. Meille johdon neuvonanto ei ole standardituote vaan kullekin asiakkaalle räätälöity, käytännössä koeteltuihin malleihin ja työkaluihin perustuva palvelu.

Miten voimme auttaa?

Johtamisarviointi osana rekrytointiprosessia

Käytämme kompetenssipohjaisten haastatteluiden ja psykologisten testien yhdistelmää, jonka avulla saa monipuolisen kuvan kandidaatin persoonasta, johtamisesta, motivaatiosta ja potentiaalista. Tulokset raportoidaan sekä kirjallisesti että suullisesti kokonaisvaltaisen näkemyksen luomiseksi.

Perehtymisvaihe ja henkilökohtainen valmennus

Suorahakuprojektiin kuuluvan normaalin perehtymisvaiheen tuen lisäksi räätälöimme uusille johtajille myös laajempia, rekrytointi- ja arviointiprosessissa syntyneeseen ymmärrykseen pohjautuvia, ohjelmia. Ohjelmat perustuvat yleensä valmennustapaamisiin 6-12 kuukauden aikana.

Johtotiimin arviointi

Yhdistämme normaalin johtamisarviointimme 360-arviointiin, joka kattaa jokaisen johtoryhmän oman funktio-osaamisen, yhteistyötaidot ja yrityksen arvoihin perustuvan johtamistavan. Luomme näin sekä koko tiimin arvioinnin että yksilötason arvion ja raportin kehittymismahdollisuuksista.

Puhutaan johtajuudesta!

Kuulemme mielellämme johtamistarpeistasi.

Pyydä yhteydenottoa