Digitalisaatiota on johdettava läpi koko organisaation

Nykyään lähes jokainen yritys ymmärtää digitalisaation mahdollisuudet mullistaa sekä liiketoimintamalleja että yrityksen toimintoja. Digitaalinen osaaminen on välttämätöntä ja erityisesti digitalisaation vaatimia johtamistaitoja tulee rakentaa systemaattisesti läpi organisaation. Tänä päivänä digitalisaation johtaminen kaikissa toiminnoissa on keskeinen menestystekijä mille tahansa yritykselle.

Me Amropissa ymmärrämme digitaalisaation johtamisen olevan liiketoiminnassa tulevaisuudessa yhä tärkeämpää. Kehittämämme ADCM (Amrop's Digital Competency Model) auttaa arvioimaan ja kehittämään digitalisaation johtamistaitoja. Tutkimuksemme mukaan parhaiten menestyvien organisaatioiden johtajille ovat tyypillisiä seuraavat digitalisaation liittyvät kyvyt:

Digitaalinen strategia
Visionäärisempiä ja kyvykkäämpiä luomaan inhimillistä ja sosiaalista arvoa. He ovat myös keskimääräistä kaupallisemmin orientoituneita.

Digitaaliset taidot
Itsevarmempia käsitellessään laajoja kokonaisuuksia lähtien big datasta tärkeisiin kumppanuuksiin. Paremmin tietoisia tietoturvan merkityksestä koko liiketoiminnalle.

Digitaalinen organisaatio
Laajempi ja globaalimpi ajattelutapa sekä parempi kyky yhdistää digitalisaatio ja liiketoiminnan tarpeet.

Digitaalinen kulttuuri
Eteenpäin katsova, ideoiva ja mukautuva ajattelutapa sekä erityinen kyky luoda ja kehittää toimintaa huomioden digitalisaation moraaliset ulottuvuudet.

Nämä ominaisuudet koskevat CIO:n/CDO:n ja heidän organisaationsa lisäksi keskeisiä johtorooleja. Amrop auttaa löytämään osaajia, joilla on sopiva yhdistelmä näitä taitoja sekä johtamiskokemusta.

Pyydä yhteydenottoa

Kysy meiltä, miten Amropin Digital Competency Model voi auttaa organisaatiotasi saavuttamaan tavoitteensa.  

Pyydä yhteydenottoa