Teknologia ja digitaaliset ratkaisut kiihdyttävät eri liiketoimintojen transformaatiota

Teknologiayritykset sekä digitaalisia tuotteita ja palveluita tuottavat yritykset ovat digitaalisen transformaation suunnannäyttäjiä kaikilla toimialoilla. Näiden yritysten palveluihin kohdistuva kasvava kysyntä on kuitenkin houkutellut alalle uusia toimijoita, mikä on kiristänyt kilpailua. Vakiintuneet teknologiayritykset uudistavat liiketoimintamallejaan, ja uudet tulokkaat luovat uusia markkinarakoja, usein globaaleja markkinoita tavoitellen. Näkemykselliset, mutta samalla myös operatiivisesti vahvat johtajat ovat nyt erittäin kysyttyjä.

Teknologiayrityksiä yhdistää huoli, joka liittyy pulaan osaajista niin strategisissa kuin operatiivisissa tehtävissä johtopositioista asiantuntijatehtäviin. Alan yritykset eivät kilpaile osaajista ainoastaan keskenään, vaan kaikkien muidenkin toimialojen kanssa näiden rakentaessa omaa digitaalista osaamistaan.

Lähestymistapamme

Amropin globaalilla Digital-praktiikalla on syvää, kokemukseen perustuvaa teknologista ja digitaalista osaamista, joka yhdistyy globaaliin lähestymistapaan ja paikallisten markkinoiden tuntemukseen. Asiantuntijamme tuovat mukanaan erikoisosaamista mm. seuraavilta osa-alueilta: Pilvipalvelut, SaaS, FinTech, Data ja Kyberturvallisuus.

Suomessa Amropilla on vahva teknologiaan ja digitaalisuuteen erikoistunut tiimi, joka löytää itsensä usein kansainvälisen ulottuvuuden sisältävistä toimeksiannoista, joihin liittyy myös strategian ja konsultoinnin johtamisosaamista.

Sektorin fokus

  • Cloud, SaaS, Apps
  • AI, ML, Data and Analytics
  • Cybersecurity
  • Telecom
  • Media & Entertainment
  • CIOs, Non-Executive Directors
  • Fintech

Teknologian ja digitaalisten palveluiden asiantuntijat 

Haluamme kuulla sinun kontekstistasi ja tarpeistasi. Ota yhteyttä Amropin asiantuntijoihin.