Teknologia ja digitaaliset ratkaisut kiihdyttävät eri liiketoimintojen transformaatiota

Digitaalinen murros näkyy organisaation kaikilla tasoilla. Jokainen taso vaatii räätälöidyn ratkaisun - ja räätälöinti vaatii erityisasiantuntijoita.

Digitaalinen murros alkaa johdon ja johtoryhmien arvioinnilla, jossa kartoitetaan olemassaolevat kyvyt ja mahdollinen osaamisvaje. Tarvittavaa täydennystä varten laaditaan johdon suorahakustrategia, jotta pystytään tunnistamaan ne potentiaaliset osaajat, joilla todellakin on tarvittavat digitaaliset taidot ja kokemus.

Lähestymistapamme

Amropin globaalilla Digital-praktiikalla on syvää, kokemukseen perustuvaa teknologista ja digitaalista osaamista, joka yhdistyy globaaliin lähestymistapaan ja paikallisten markkinoiden tuntemukseen. Asiantuntijamme tuovat mukanaan erikoisosaamista muun muassa pilvipalveluista, SaaS:sta, FinTechistä ja kyberturvallisuudesta.

Suomessa Amropilla on vahva, teknologiaan ja digitaalisuuteen erikoistunut tiimi, joka työskentelee digitaalisen liiketoiminnan, strategian ja konsultoinnin johtamisen risteyspisteessä. Suorahakutoimeksiannoissa on usein myös kansainvälinen ulottuvuus.

Sektorin fokus

  • Cloud, SaaS, Apps
  • AI, ML, Data and Analytics
  • Cybersecurity
  • Telecom
  • Media & Entertainment
  • CIOs, Non-Executive Directors
  • Fintech

Teknologian ja digitaalisten palveluiden asiantuntijat 

Haluamme kuulla sinun kontekstistasi ja tarpeistasi. Ota yhteyttä Amropin asiantuntijoihin.