Shutterstock 1588320151

Naši kandidati

Smatramo vas partnerom, bez obzira na ishod zapošljavanja.

Amropovi angažmani u executive search-u zasnovani su na partnerstvu i poverenju, kako sa našim klijentima, tako i sa kandidatima. Ono što izdvaja Amrop je, prema rečima naših kandidata, jedinstveni put koji prolaze, gde se osećaju poštovano i uvaženo. Posebno se vrednuju dosledna komunikacija, sveobuhvatne informacije, transparentnost i pružanje iskrenih i konstruktivnih povratnih informacija.

Poverljivost i diskrecija su nam od najveće važnosti. Ponosni smo što stvaramo sigurno i empatično profesionalno okruženje za svakog kandidata, tokom svakog zadatka. Vredno je napomenuti da se mnogi pojedinci koji su prošli kroz Amrop proces kasnije vraćaju nama, prelazeći od kandidata u Amrop klijente.

Stavljajući akcenat na poverljivost i diskreciju, posvećeni smo pružanju bezbedne profesionalne podrške za svakog kandidata, na svakom zadatku.

Ostvarimo uspeh

Amropove usluge su zasnovane na pouzdanom partnerstvu sa rukovodiocima višeg nivoa, bilo da su klijenti ili kandidati. Povratne informacije koje dobijamo ovih pojedinaca naglašavaju karakterističnu prirodu Amropovog puta, ističući osećaj poštovanja, redovnu komunikaciju i vrednosti koji se ogledaju u našim iskrenim i konstruktivnim odgovorima.

Za razmatranje tekućih ili predstojećih procesa regrutovanja rukovodilaca, preporučujemo vam da direktno kontaktirate naše kancelarije.

Pošaljite svoju biografiju

Da li razmišljate o promeni karijere ili istraživanju novih pravaca?

Kontaktirajte nas