Shutterstock 1077619799

Amrop preduzima akcije u vezi sa klimatskim promenama

U Amropu verujemo u liderstvo sa svrhom. Zato smo ponosni na naš EarthWise klimatski akcioni program – sveobuhvatan pristup održivosti, životnoj sredini i liderstvu sa svrhom. Preduzimamo opipljive korake da smanjimo ugljenični otisak i transformišemo naše poslovanje nabolje.

Amrop je posvećen davanju doprinosa u vezi sa klimatskim promenama. Naši timovi u domenu executive search i lidestva kontinuirano identifikuju i sarađuju sa najboljim svetskim liderima u oblasti održivosti, a sada priču o davanju doprinosa možemo da pretvaramo u delo u našoj sopstvenoj organizaciji.

Naša posvećenost ESG principima prožima naše globalno prisustvo, obuhvatajući lokalne društvene akcije, DE&I inicijative, volonterizam u zajednici i dobrotvorne aktivnosti.

Posvećenost svrsi

Kao kompanija, prepoznajemo našu odgovornost da svojim uticajem doprinesemo održivosti naše planete. Naš EarthWise program predstavlja našu posvećenost ovom cilju: integrišemo interne i eksterne aktivnosti usmerene na borbu protiv klimatskih promena, smanjenje našeg ugljeničnog otiska i podršku našim klijentima u istom poduhvatu.

Unutar naše organizacije, aktivno radimo na smanjenju poslovnih putovanja, prelasku na obnovljive izvore energije i eliminaciji plastike za jednokratnu upotrebu. Naše spoljne aktivnosti su usmerene na podršku našim klijentima, pomažući im da identifikuju i angažuju lidere u oblasti održivosti, formiraju upravne odbore i timove sa fokusom na svrsishodno liderstvo i održivost, te razvijaju i sprovode strategije za borbu protiv klimatskih promena. Sve ovo je u skladu sa našim ciljem postizanja neto nulte emisije do 2030. godine.

Način na koji predvodimo danas odrediće svet u kome ćemo živeti sutra. Pridružite nam se na tom putu!

Amrop i Tree-Nation

U ponosnom savezu sa Tree-Nation, globalnom platformom posvećenom pošumljavanju i borbi protiv klimatskih promena, Amrop je odlučio da preuzme aktivnu ulogu u ovom vitalnom poduhvatu. Kao priznat partner na međunarodnom nivou i zvanični saradnik UNEP-a, Tree-Nation deluje kao katalizator za promene, omogućavajući preko 10.000 kompanija da posade više od 22 miliona stabala u pošumljavanju projekata širom sveta.

U sklopu našeg EarthWise programa, Amrop je posvećen sadnji drveća u različitim projektima pošumljavanja širom sveta. Svaki projekat koji preduzmemo predstavlja novo zasađeno drvo i  novi korak ka očuvanju naše planete. Pozivamo vas da posetite "Amrop's global forest" i vidite naš uticaj.