Leadership Assessment bij Amrop

Amrop beschouwt Leadership Assessment als een gestructureerde, alomvattende en objectieve evaluatie van huidige competenties en toekomstig potentieel. Ongeacht of dat de opvolging van de raad van bestuur betreft, het samenvoegen van talentpools bij een fusie of overname, het nemen van moeilijke reorganisatiebeslissingen of het verrijken van de voedingsbodem voor leiderschap. Het proces steunt op een specifieke set criteria (functie, rol of managementniveau), gebaseerd op professionele en documenteerbare observaties en maatregelen.

Lees hoe executive coaching individuen en teams kan helpen bij het vervullen van hun strategische opdracht. 

Lees meer over leadership assessment
1Essentiële vragen

 • Hoe bereiken we consensus en flow tussen belanghebbenden uit verschillende regio’s, culturen, of afdelingen?
 • Hoe integreert u Leadership Assessment in uw talent management strategie?
 • Is de groei van uw organisatie gebaat bij een partnership met specialisten of generalisten? Welke tools dienen hiervoor te worden ingezet?
 • Hoe zetten we data om in zakelijk inzicht?
2Toepassingen

 • Evaluatie van externe kandidaten in het executive search proces
 • Evaluatie van interne kandidaten voor senior managementfuncties
 • Evaluatie van senior managers en/of managementteam(s)
 • Teamontwikkeling en opvolgingsplanning
3Geconsolideerde intelligentie

Amrop treedt wereldwijd op als Trusted Advisor voor ‘Growth Champions’. We combineren maatwerk met precisie, en maken gebruik van een reeks beproefde methoden en hulpmiddelen voor Leadership Assessment. We zetten geconsolideerde intelligentie in om organisaties te helpen beslissingen te nemen om duurzame matches te maken.

Uw business: we verkennen de context en bakenen de dimensies af van uw strategie en cultuur om de behoefte aan interne en externe kandidaten te bepalen.

Uw talentstrategie: Leadership Assessment is geïntegreerd in uw talent management strategie: van werving, sollicitatie, teamontwikkeling en opvolgingsplanning.

Uw talentgeschiedenis: Uw stabiele partner: Amrop kent, volgt en anticipeert op uw veranderende behoeften op het gebied van Leadership Assessment.

Uw internationale expansie: We hebben onze business in 57 landen opgebouwd en daardoor zijn we bij uitstek afgestemd op elke lokale complexiteit. In ons werk overstijgen we grenzen en maar zoeken we vooral gemeenschappelijkheid.

Tools en methodiek: We beschikken over een de portfolio van beproefde tools en methodieken die kan worden afgestemd op elke situatie.

Perspectieven: Amrop combineert metrics met interviews. We werken altijd in paren om veronderstellingen, vooroordelen en onbewuste reflexen zoveel mogelijk uit te bannen.

Kandidaten en wervingsorganisaties. We zijn de onmisbare schakel tussen u en degene die u beoordeelt (intern of extern). Wij bewaken de belangen en de vertrouwelijkheid van alle stakeholders.

Ethiek: Amrop garandeert ethische voorbeeldigheid die voorbijgaat aan de heersende norm. We weten wanneer we 'nee' moeten zeggen.

4Het pad naar ‘excellence’

 1. Vooranalyse: Identificeren van strategische uitdagingen en competenties als basis voor evaluatie. Bestuderen van de organisatie en de cultuur. Afspraken maken over het proces.
 2. Assessment: (Aanbevolen) 2 diepte-interviews (zakelijk en persoonlijk/sociaal). CV-analyse, persoonlijkheidstest, strategische case, redeneertest en simulatie. Cross-over-review of 360 graden-oefening. Evaluatie van individuele motivatie.
 3. Rapporten en feedback: Kwantitatieve en kwalitatieve evaluatie van sterke en zwakke punten en potentieel. Self-scoring. Aanbevelingen om de betreffende positie succesvol in te vullen. Terugkoppeling naar deelnemer en opdrachtgever.
 4. Volledige debriefing: Conclusies en aanbevelingen over de betreffende managers, het managementteam, als de organisatie.
 5. Opvolging en kennisoverdracht: Evaluatie van het proces (HR). Opvolging bij de klant en elke manager.

Lees meer over hoe Amrop leiderschapsontwikkeling in de praktijk brengt. 

5Een keur aan beproefde en geteste instrumenten

Op basis van meer dan 7000 beoordelingen heeft Amrop kennis en ervaring opgebouwd in meerdere beoordelingstools en hierin een robuust portfolio opgebouwd. Aangezien Amrop zelf geen tools ontwikkelt zijn onze aanbevelingen objectief afgestemd op elk project: de aard, het doel, de tools die al door de klant worden gebruikt en de senioriteit van degene die we beoordelen worden in deze evaluatie meegenomen.

6Onze controlevragen

 • Zijn maatregelen, procedures en scores objectief en gestandaardiseerd?
 • Zijn de gestelde normen gebaseerd op een representatieve steekproef?
 • Is de handleiding gebaseerd op wetenschappelijke gegevens over kwaliteit en doelstellingen?
 • Levert een persoonlijkheidstest een statistisch vergelijkbaar profiel op als deze opnieuw wordt uitgevoerd onder dezelfde omstandigheden?
 • Meet de test wat er gemeten dient te worden?
 • Worden ethische kwesties, zoals vertrouwelijkheid, gerespecteerd?
7Kwaliteitswaarborging en Ethical Beyond Norm

Alle Amrop-evaluaties voldoen aan de verplichte vereisten:

 • Naleving van expliciete wettelijke en ethische voorschriften.
 • Alle competenties zijn meetbaar en gekoppeld aan de organisatiestrategie, waarbij twee leiderschapsdimensies het uitgangspunt zijn: zakelijk en persoonlijk/sociaal.
 • Minimaal één persoonlijk, gestructureerd en gestandaardiseerd interview per deelnemer.
 • Mondelinge en schriftelijke debriefing voor zowel cliënt als de persoon die wordt beoordeeld.
 • Zakelijke beoordelaars zijn zeer ervaren executive search consultants met een aantoonbare business
 • Beoordelaars op de persoonlijke/sociale dimensie hebben een bewezen staat van dienst in businesspsychologie of aanverwante disciplines.

Als lid van de AESC houdt Amrop zich aan een strikte ethische code. Dit komt tot uiting in Leadership Assessment. En wij gaan nog verder dan dat. Als Trusted Advisor zijn duurzame relaties met zowel kandidaten en klanten de kern van onze business. Wij:

 • Diskwalificeren externe kandidaten ten gunste van een meer geschikte interne kandidaat/kandidaten.
 • Breken een assessment af wanneer motivatie twijfelachtig is of transparantie ontbreekt.
 • Weigeren tools waarvan de werking onvoldoende is aangetoond.
 • Respecteren het individu onder alle omstandigheden – ook bij het vertrek.
 • Houden rekening met individuele intrinsieke en extrinsieke motiverende factoren.
 • Laten omstandigheden buiten beschouwing die de objectiviteit van respondenten zouden beperken.

Deze klanten gingen u voor...

Laten we het over leiderschap hebben!

We zijn benieuwd naar uw mening en behoeften.

Neem contact op