Leadership Services bij Amrop

Het managen van een organisatie is vergelijkbaar met topsport, waarbij de kwaliteit van leiderschap niet vanzelfsprekend is en zorgvuldige aandacht vereist. Net zoals een succesvol sportteam een doordacht trainingsprogramma heeft, heeft ook een bedrijf behoefte aan gestructureerde leiderschapstraining en ontwikkeling om de effectiviteit op peil te houden. Leiderschapseffectiviteit is geen constante, maar doorloopt cyclische fases van groei, piek en neergang, zowel op individueel als op organisatorisch niveau. Het belang van proactief handelen en het overzien van het geheel wordt benadrukt, vooral in tijden van onzekerheid en transformatie.

Om een organisatie naar een hoger niveau te tillen, is investeren in een goed Talent & Development systeem essentieel. Het waarborgen van de staat en ontwikkeling van leiderschap is cruciaal om het succes van de onderneming te versnellen. Amrop Leadership Services biedt expertise en ondersteuning op dit gebied, om bedrijven te helpen bij het realiseren van hun potentieel.

Strategisch Talentmanagement
 • Nul-meting Potentieel versus Performance in kaart brengen
 • Een 0-meting binnen een organisatie biedt inzicht in verborgen potentieel en hoe dit zich verhoudt tot de huidige situatie. Dit professionele langetermijnoverzicht helpt om te begrijpen wat er intern gaande is. De 0-meting onthult de groeicapaciteit van medewerkers en vergelijkt deze met hun prestaties. Dit in kaart brengen is essentieel, omdat het focus creëert en de organisatie in staat stelt om gerichte ontwikkelingsplannen voor medewerkers op te stellen. Dit voorkomt uitval, bevordert betrokkenheid en stimuleert binding tussen medewerkers en de organisatie, wat altijd gunstig is voor beide partijen. Het is de verantwoordelijkheid van de organisatie om talent de ruimte te geven om te groeien. 

 

High-potentials Succession Planning 
 • Het goed inrichten van Strategisch Talent Management helpt organisaties om kritische rollen in kaart te brengen en inzicht te hebben in het potentieel in de organisatie. Wie zijn nu echt je high potentials? 

Met het in kaart brengen van het potentieel in je organisatie ten aanzien van bijvoorbeeld successieplanning legt Amrop hiervoor het fundament. Dit vormt de basis voor toekomstige leiders voor een specifieke rol binnen de organisatie maar ook om optimaal het aanwezige talent te ontwikkelen en in te zetten. Zo ben je als organisatie klaar voor de toekomst. 

 

(Non-exec/exec) Board & Management Scan 
 • Niets is zo zeker als verandering. Organisaties zijn altijd in transitie en bezig met professionalisering. Dit proces kent verschillende kritische kantelpunten. Op die punten is het noodzakelijk om te kijken wat nodig is op gebied van competenties en leiderschapsprofielen. Het gaat er namelijk om dat de juiste mensen op de juiste plek zitten, in de verschillende fases van een organisatie.
 • De boardscan maakt inzichtelijk of alle juiste profielen aan boord zijn om groei te realiseren. Dat niet alleen. De boardscan geeft ook inzicht in andere bedrijfsaspecten. Door de kwantitatieve en kwalitatieve resultaten te visualiseren wordt duidelijk waar het team staat. Andere onderwerpen die aandacht krijgen zijn: organisatiecultuur, strategie en de doorvertaling daarvan naar de organisatie. De boardscan is een volledig fundament om succesvol door te groeien als organisatie.
 • De boardscan is een holistische aanpak. De aanpak combineert wetenschappelijk onderbouwde onderzoeksmethoden met een persoonlijke aanpak op maat. Onderzoeksresultaten in context plaatsen stelt organisaties in staat om succesvol door te groeien naar de volgende fase. Met focus en vertrouwen. 

 

Leadership/ Selectie Assessment 
 • Waar zit leiderschapspotentieel in jouw organisatie? Hoe houd je leiders aan boord en benut je hun potentieel bij een volgende groeifase in je bedrijf of bij een reorganisatie?
 • Met onze leiderschap assessments adviseren wij organisaties op het gebied van human-capital vraagstukken. Dit begint bij inzicht in aanwezig potentieel in een organisatie. De juiste mensen op de juiste plek is het fundament voor een organisatie die bestendig is voor een duurzame toekomst.
 • Lees meer over leiderschapsontwikkeling.  
 • Lees meer over assessments.  

 

Leadership Development Program  

 

3 Fasen Model PE & Scale-ups 

 

Executive Onboarding 

 

Executive Coaching 
 • Als leiders hun toegevoegde waarde voelen, nemen ze positie in, stralen ze dit uit en zijn ze authentieker. Dit bepaalt hun leiderschap én de resultaten die ze behalen.
 • Met Executive Business Coaching veranderen en versterken we teamdynamieken voor een (nog) beter resultaat.
 • Lees meer over Executive coaching

 

Business Life Planning  

 

Executive Off-boarding 

 

 

Lees meer over leadership / Selectie assessments
1Essentiële vragen

 • Hoe bereiken we consensus en flow tussen belanghebbenden uit verschillende regio’s, culturen, of afdelingen?
 • Hoe integreert u Leadership Assessment in uw talent management strategie?
 • Is de groei van uw organisatie gebaat bij een partnership met specialisten of generalisten? Welke tools dienen hiervoor te worden ingezet?
 • Hoe zetten we data om in zakelijk inzicht?
2Toepassingen

 • Evaluatie van externe kandidaten in het executive search proces
 • Evaluatie van interne kandidaten voor senior managementfuncties
 • Evaluatie van senior managers en/of managementteam(s)
 • Teamontwikkeling en opvolgingsplanning
3Geconsolideerde intelligentie

Amrop treedt wereldwijd op als Trusted Advisor voor ‘Growth Champions’. We combineren maatwerk met precisie, en maken gebruik van een reeks beproefde methoden en hulpmiddelen voor Leadership Assessment. We zetten geconsolideerde intelligentie in om organisaties te helpen beslissingen te nemen om duurzame matches te maken.

Uw business: we verkennen de context en bakenen de dimensies af van uw strategie en cultuur om de behoefte aan interne en externe kandidaten te bepalen.

Uw talentstrategie: Leadership Assessment is geïntegreerd in uw talent management strategie: van werving, sollicitatie, teamontwikkeling en opvolgingsplanning.

Uw talentgeschiedenis: Uw stabiele partner: Amrop kent, volgt en anticipeert op uw veranderende behoeften op het gebied van Leadership Assessment.

Uw internationale expansie: We hebben onze business in 57 landen opgebouwd en daardoor zijn we bij uitstek afgestemd op elke lokale complexiteit. In ons werk overstijgen we grenzen en maar zoeken we vooral gemeenschappelijkheid.

Tools en methodiek: We beschikken over een de portfolio van beproefde tools en methodieken die kan worden afgestemd op elke situatie.

Perspectieven: Amrop combineert metrics met interviews. We werken altijd in paren om veronderstellingen, vooroordelen en onbewuste reflexen zoveel mogelijk uit te bannen.

Kandidaten en wervingsorganisaties. We zijn de onmisbare schakel tussen u en degene die u beoordeelt (intern of extern). Wij bewaken de belangen en de vertrouwelijkheid van alle stakeholders.

Ethiek: Amrop garandeert ethische voorbeeldigheid die voorbijgaat aan de heersende norm. We weten wanneer we 'nee' moeten zeggen.

4Het pad naar ‘excellence’

 1. Vooranalyse: Identificeren van strategische uitdagingen en competenties als basis voor evaluatie. Bestuderen van de organisatie en de cultuur. Afspraken maken over het proces.
 2. Assessment: (Aanbevolen) 2 diepte-interviews (zakelijk en persoonlijk/sociaal). CV-analyse, persoonlijkheidstest, strategische case, redeneertest en simulatie. Cross-over-review of 360 graden-oefening. Evaluatie van individuele motivatie.
 3. Rapporten en feedback: Kwantitatieve en kwalitatieve evaluatie van sterke en zwakke punten en potentieel. Self-scoring. Aanbevelingen om de betreffende positie succesvol in te vullen. Terugkoppeling naar deelnemer en opdrachtgever.
 4. Volledige debriefing: Conclusies en aanbevelingen over de betreffende managers, het managementteam, als de organisatie.
 5. Opvolging en kennisoverdracht: Evaluatie van het proces (HR). Opvolging bij de klant en elke manager.

Lees meer over hoe Amrop leiderschapsontwikkeling in de praktijk brengt. 

5Een keur aan beproefde en geteste instrumenten

Op basis van meer dan 7000 beoordelingen heeft Amrop kennis en ervaring opgebouwd in meerdere beoordelingstools en hierin een robuust portfolio opgebouwd. Aangezien Amrop zelf geen tools ontwikkelt zijn onze aanbevelingen objectief afgestemd op elk project: de aard, het doel, de tools die al door de klant worden gebruikt en de senioriteit van degene die we beoordelen worden in deze evaluatie meegenomen.

6Onze controlevragen

 • Zijn maatregelen, procedures en scores objectief en gestandaardiseerd?
 • Zijn de gestelde normen gebaseerd op een representatieve steekproef?
 • Is de handleiding gebaseerd op wetenschappelijke gegevens over kwaliteit en doelstellingen?
 • Levert een persoonlijkheidstest een statistisch vergelijkbaar profiel op als deze opnieuw wordt uitgevoerd onder dezelfde omstandigheden?
 • Meet de test wat er gemeten dient te worden?
 • Worden ethische kwesties, zoals vertrouwelijkheid, gerespecteerd?
7Kwaliteitswaarborging en Ethical Beyond Norm

Alle Amrop-evaluaties voldoen aan de verplichte vereisten:

 • Naleving van expliciete wettelijke en ethische voorschriften.
 • Alle competenties zijn meetbaar en gekoppeld aan de organisatiestrategie, waarbij twee leiderschapsdimensies het uitgangspunt zijn: zakelijk en persoonlijk/sociaal.
 • Minimaal één persoonlijk, gestructureerd en gestandaardiseerd interview per deelnemer.
 • Mondelinge en schriftelijke debriefing voor zowel cliënt als de persoon die wordt beoordeeld.
 • Zakelijke beoordelaars zijn zeer ervaren executive search consultants met een aantoonbare business
 • Beoordelaars op de persoonlijke/sociale dimensie hebben een bewezen staat van dienst in businesspsychologie of aanverwante disciplines.

Als lid van de AESC houdt Amrop zich aan een strikte ethische code. Dit komt tot uiting in Leadership Assessment. En wij gaan nog verder dan dat. Als Trusted Advisor zijn duurzame relaties met zowel kandidaten en klanten de kern van onze business. Wij:

 • Diskwalificeren externe kandidaten ten gunste van een meer geschikte interne kandidaat/kandidaten.
 • Breken een assessment af wanneer motivatie twijfelachtig is of transparantie ontbreekt.
 • Weigeren tools waarvan de werking onvoldoende is aangetoond.
 • Respecteren het individu onder alle omstandigheden – ook bij het vertrek.
 • Houden rekening met individuele intrinsieke en extrinsieke motiverende factoren.
 • Laten omstandigheden buiten beschouwing die de objectiviteit van respondenten zouden beperken.

Deze klanten gingen u voor...

Laten we het over leiderschap hebben!

We zijn benieuwd naar uw mening en behoeften.

Neem contact op