Leaders For What's Next – door context gedreven executive search

We zijn trots op onze resultaatgerichte oplossingen

Amrop’s researchers en consultants evalueren de beschikbaarheid van kandidaten in de markt, vinden en benchmarken geschikte kandidaten, niet alleen op basis van de vereiste ervaring en expertise, maar juist ook op de juiste culturele fit met de organisatie. Bij elke zoekopdracht is een senior Amrop-partner betrokken totdat het proces succesvol is afgerond.

Om de effectiviteit van internationaal georiënteerde zoekopdrachten te garanderen maakt Amrop gebruik van het bereik en de kracht van haar wereldwijde netwerk. In zo’n geval bestaat een projectteam altijd uit consultants uit alle betreffende landen om zowel de lokale als de internationale context van de zoekopdracht in acht te nemen. Daarnaast worden adviseurs met specifieke branche-expertise ingezet. Grensoverstijgende opdrachten worden altijd gecoördineerd door een lead consultant die fungeert als primair aanspreekpunt voor de klant.

Benieuwd naar het context gedreven proces? Lees het hier.

Meer lezen over wat executive search is en hoe het werkt?

Functionele benadering
1Algemeen bestuur

Van elke leider in elke organisatie, commercieel of publiek, wordt een visie en een geïntegreerde koers verwacht op een veelheid van onderwerpen. De beste CEO's, en General Managers ontwikkelen de visie, strategie en toewijzing van resources voor het corporate leiderschapsteam. Ze optimaliseren de organisatie, de teams en de processen en creëren een open en gezonde werkomgeving waar betrokkenheid en vertrouwen bij alle leiders en teamleden centraal staat. Stakeholdermanagement van alle belangrijke interne en externe belanghebbenden is een eerste natuur van de leiders met wie Amrop werkt. De leiders die zich echt onderscheiden zijn oprechte, inspirerende en betrouwbare mensen die een combinatie van eerlijkheid, directheid en fairness aan de dag leggen. Onze dagelijkse samenwerking met zulke inspirerende leiders, zowel bij onze opdrachtgevers als de kandidaten die we ontmoeten, vormt het fundament voor onze missie 'Duurzaam succes creëren met inspirerende leiders'.

2Financiën

CFO-praktijk

Een betere benaming voor de hedendaagse CFO is waarschijnlijk 'CFIO's' of 'CFDTO's'. Het belang van informatiemanagement en digitale transformatie in de huidige bedrijfsvoering is enorm en dat vergroot de relevantie van de CFO in moderne organisaties. Deze leiders zijn de bewakers van de bedrijfsprocessen; ze verschaffen niet alleen inzicht, maar vooral ook de benodigde blik op de toekomst. Ze vormen 'het financiële geweten' van het bedrijf in tijden van turbulentie en verandering; de corrigerende factor die een managementteam met een honger naar groei in balans brengt. Hun leiderschaps-dna bevat een optimale mix van moed en risicoaversie, lef en discipline. Leiders met die kwaliteiten leiden een organisatie naar duurzame groei; ze zijn de CFO's van morgen.

3Operationeel Management

Het vinden van de juiste COO of directeur operaties

Leiderschap is bepalend voor de toekomst van een onderneming. Er is een dringende behoefte aan visionairs die floreren in een zakelijke omgeving van constante verandering. Doorschakelen, experimenteren, pionieren. Bijvoorbeeld door nieuwe initiatieven te ontwikkelen in (regionale) fieldlabs en smart hubs waarin bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen samenwerken. Leiders die zowel over verbeeldingskracht als daadkracht beschikken zijn hard nodig. Mensen die kansen kunnen zien en grijpen, die droom en actie weten te combineren, die disruptieve innovatie niet schuwen, dát zijn de leiders van morgen. Dat geldt voor CEO's en voor COO's. De leiders van morgen bepalen de toekomst en daarmee de continuïteit van het bedrijf. De leider van morgen inspireert, hij of zij is de 'verbinder' die iedereen in de organisatie weet mee te nemen naar de toekomst.

4Human Resources

Vind de HR-professional van morgen met executive search

De uitdagingen waarmee organisaties tegenwoordig worden geconfronteerd zijn ongekend; vraagstukken als corona, duurzaamheid, digitalisering, compliance, diversiteit/inclusiviteit dienen zich parallel, onaangekondigd en met volle kracht aan. Een bedrijf moet zonder aarzelen kunnen reageren. Niets doen is geen optie. Wendbaarheid, aanpassingsvermogen en flexibiliteit zijn kernkwaliteiten voor hedendaagse organisaties. Met de bedrijfsvisie in het achterhoofd en in het hart, heeft de CHRO een gevoelige radar voor alle sociale, economische en politieke omstandigheden. Hij/zij denkt altijd meerdere stappen vooruit om snel mogelijke scenario’s te kunnen overzien en de impact en implicaties voor verschillende afdelingen in te schatten.

Vind de HR Manager die u zoekt

De moderne CHRO is een vrije denker met lef, creativiteit, iemand die out of the box kan denken en beschikt over een innovatieve geest. Hij/zij anticipeert, neemt het voortouw, toont initiatief om doelgerichtheid, business en externe omstandigheden te verenigen en te verankeren in het bedrijfsbeleid. De best in class zijn niet alleen leiders in hun vakgebied, ze hebben begrip voor de hele business, hebben visie, ambitie, nemen initiatief en verantwoordelijkheid. Ze zijn in staat om op alle fronten vakmanschap van hoog niveau te laten zien. In bedrijven waar mensen het verschil maken, heeft de CHRO de touwtjes in handen. Onze executive search consultants helpen u graag bij het vinden van dit soort professionals voor uw HR.

5Juridisch

Van expert naar leider

Voorheen werden ze geacht vooral experts te zijn, maar tegenwoordig moeten GC's, Chief Legal Officers, Chief Compliance Officers, Partners en andere senior juridische, compliance- en regelgevende professionals ook leiders en businesspartners zijn. De overgang van expert naar leider is echter zo simpel niet. Niet elke specialistische high-performer is ook uit het juiste hout gesneden om een echte leider te zijn.

Amrop’s juridische praktijk werkt niet alleen nauw samen met interne juristen maar ook met advocatenkantoren om hen te helpen deze uitdagingen het hoofd te bieden en zo de beste senior juridische professionals en leidinggevenden te vinden, aan te trekken, te helpen in hun ontwikkeling en ze voor de organisatie te behouden. Vanuit onze betrokkenheid met de sector en onze praktijkervaring hebben we twee aanvullende initiatieven ontwikkeld om onze opdrachtgevers en kandidaten optimaal te ondersteunen. Lees meer.

6IT

Vind de juiste CIO voor uw bedrijf via executive search

Er is geen bedrijf ter wereld dat de urgentie van digitale transformatie niet voelt. Maar dat betekent niet dat elk bedrijf het proces grondig en systematisch aanpakt door de enige juiste weg te kiezen: een fundamentele herijking van de bedrijfsvoering. Hierdoor investeren veel bedrijven vooral in symptoombestrijding aan de oppervlakte. Ze realiseren zich niet dat echte digitale transformatie vanuit de kern van de organisatie wordt aangestuurd en op elk niveau van de organisatie plaatsvindt. Van strategisch tot tactisch, van directiekamer tot werkvloer, elk niveau vraagt om een maatwerkoplossing en maatwerk vraagt om specialisten. Als gevolg hiervan zijn er veel bedrijven die grote hoeveelheden geld investeren, maar uiteindelijk te weinig doen. Geschat wordt dat bedrijven gemiddeld een budget van 75% toekennen waar eigenlijk 150% nodig is om niet achterop te raken. Aangezien het absolute bedrag van de investering hoog lijkt, voelt hun aanpak echter al snel robuust aan. Maar schijn bedriegt.

7Marketing

Executive search voor de marketingsector

Marketing moet in alle vezels van een moderne organisatie vertegenwoordigd zijn. Alle bedrijfsonderdelen hebben de potentie om zowel een afbreukrisico als een groeikans te zijn. Alles is immers communicatie. Een moderne marketeer is een 'uomo universale'; een generalist die breed georiënteerd is en zich met alle mogelijke specialisten kan verbinden.  Iemand die zowel totaaloverzicht heeft als aandacht voor details. Iemand die gedreven is de merkbelofte op alle fronten te optimaliseren en te innoveren. Een 9+ ervaring is hun norm, en zelfs dat willen ze verbeteren.

Vind de juiste marketingprofessionals met executive search

De beste marketeers zijn meer dan hun vaardigheden. Ze hebben "skin in the game"; een persoonlijke behoefte om te verbeteren omdat ze geloven in wat ze doen. De beste leiders in marketing zijn zeer toegewijd aan de continuïteit van hun bedrijf. Ze steken graag hun nek uit om de optimale (klant)beleving te creëren. Zij nemen het voortouw en lopen voorop bij verandering en verbetering. Ze belichamen hun merk. De beste marketeers doen dingen vooral om existentiële redenen, en niet alleen om financiële en commerciële redenen. Ze doen geen concessies aan de kwaliteit, omdat ze de kwaliteit van de ervaring belichamen.

8Sales

Een continu veranderende wereld stelt bepaalde eisen aan een leiderschapsrol in sales; een optimale balans tussen capaciteiten, ervaring en persoonlijkheid. Het vereist het vermogen om vertrouwen te bouwen, in staat te zijn om te luisteren en om zowel eigen teamleden als klanten te kunnen inspireren. Begrip van data en deze door weten te vertalen naar waardeproposities met wederzijds voordeel voor de klant en het eigen bedrijf is een vaardigheid waar moderne salesleiders over moeten beschikken. Amrop heeft een uitstekend netwerk van zulke uitzonderlijke bekwame moderne leiders in sales en stelt dit graag open voor onze opdrachtgevers.

9Commissarissen en Raden van Advies

Kritisch zijn vereist kritische zelfreflectie

De RvC van morgen is een divers professioneel team dat weet wat er speelt. Een uitgebalanceerde groep van actieve en betrokken leden met een holistische kijk op het bedrijf. Elk van de leden voegt eigen unieke specifieke specialistische kennis, ervaring, visie en wijsheid toe. Een RvC wordt samengesteld op basis van wat er in de toekomst nodig is. Het houdt nauwkeurig de ontwikkelingen bij; van het bedrijf, in de markt en in de samenleving.  Een professionele RvC bevraagt en herijkt regelmatig haar eigen samenstelling, bij voorkeur in overleg met professionals die net zo ervaren en kritisch zijn als zijzelf.

Amrop, meer dan 40 jaar ervaring als partner van RvC’s, "the Leaders for What's Next"

De kwaliteit van Amrop is het zoeken en selecteren van die leiders met unieke ervaring, specialisme, cultuur, nationaliteit, geslacht en diversiteit. Diversiteit en inclusie zijn de sleutel tot de toekomst! De integrale ervaring en (het internationale) netwerk van Amrop zijn enorm krachtig en biedt de mogelijkheid om te selecteren uit een internationaal en divers palet aan kandidaten. Dit biedt organisaties de garantie om hun bubbel te overstijgen en nieuwe verbindingen aan te gaan. Een nieuwe generatie commissarissen voor een nieuwe toekomst, zodat het bedrijf kan evolueren naar 'what's next'.

Deze klanten gingen u voor...

Vraag een consult aan

Graag bespreken we uw strategie op het gebied van talentwerving en denken we mee over hoe de juiste kandidaten hun weg naar uw bedrijf vinden.

Neem contact met ons op