Board Practice

Bestuurders in een goed functionerende RvB zijn weliswaar onafhankelijk maar op een dermate manier betrokken bij de onderneming dat hun toegevoegde waarde in kennis, ervaring en wijsheid optimaal tot z’n recht komt in de vorm van uitmuntend advies. Ze optimaliseren voortdurend hun samenstelling (en opvolging) om zowel vandaag als morgen zo effectief mogelijk te zijn. Een waakzame benoemingscommissie zorgt voor een breed perspectief: een mix van vertrouwde en betrouwbare kandidaten om de kern in stand te houden die waar nodig wordt aangevuld met additionele expertise en ervaring. Bijvoorbeeld door bestuurders toe te voegen met een sterk profiel in technologie en innovatie.

De realiteit voor de meeste RvB’s is uitdagend.

Terwijl organisaties zich bezinnen en herstructuren om verdere (globale) groei te realiseren worden velen geconfronteerd met nieuwe onbekende issues op het gebied van bedrijfsvoering en governance. Veel van de uitdagingen worden gecompliceerd door veranderingen in regelgeving (die ook nog in vorm en tempo per regio verschillen), veranderende bestuursvormen, beursnoteringen, of disruptieve sectorveranderingen. Andere dilemma's betreffen de overdracht van leiderschap (bijvoorbeeld van familie/oprichters naar externe eigenaren), of complexiteit voortkomend uit afwegingen met betrekking tot centralisatie versus decentralisatie. Maar ondanks de grillige realiteit zien we een onderliggende trend waarin wetgeving met betrekking tot global governance zich langzaam ontwikkelt naar nieuwe en betere standaarden. Nationale regelgevende instanties leren, ontwikkelen mee en zijn steeds beter op elkaar afgestemd doordat ze vaker met een internationaal perspectief opereren. De veranderkracht van RvB’s is nog nooit zo groot geweest en dus (juist nu) is robuust extern advies cruciaal. 

Lees meer over de Board Advisory diensten van Amrop. 

Sectorspecialisaties

+ Board Services

Hoe kunnen we helpen
1Onze expertise

Onze expertise

Amrop zorgt voor het ontwerp en de implementatie van een toekomstgerichte, diverse en betrokken Raad van Bestuur (RvB). We treden op als Trusted Advisor voor uitvoerende, toeziende en adviesraden van dynamische organisaties over de hele wereld, in een breed spectrum van sectoren.

Amrop's wereldwijde Board Services praktijk werkt langs drie onderling verbonden lijnen:

 • Toewijzingen (voorzitters, onafhankelijke bestuurders, adviesraden, commissies)
 • Evaluatie van de RvB
 • Advies over de effectiviteit van de RvB
2Ons proces

 • Brengt hiaten aan het licht in skill set, ervaring, representatie van bestaande besturen.
 • Identificeert de sterke punten van het management om verder op voort te bouwen.
 • Onderzoekt de vereisten voor nieuw toe te voegen (demografische, specialistische of technische) profielen.
 • Integreert snel veranderende governance-eisen en veranderingen in de organisatiestrategie.
 • Identificeert, beoordeelt en introduceert de Leaders for what’s next - bestuursleden die zich kunnen aanpassen aan veranderende strategische en operationele omstandigheden en die in staat zijn interdisciplinair te opereren. Kernvragen: (die vooral bij het zoeken naar onafhankelijke bestuurders vaak onbeantwoord blijven):
  • Kan hij/zij anticiperen op de omvang en complexiteit van strategische en operationele risico's?
  • Kan hij/zij die gerespecteerde katalysator zijn en op een frisse en relevante manier bijdragen aan discussies in de board?
  • Kan hij/zij de board op een constructieve manier uitdagen op het gebied van veronderstellingen, conventies of vooringenomenheid?
 • Begeleidt het ontwerp en de implementatie van het onboardingsproces

Bij organisaties die snel groeien en/of (internationaal) uitbreiden, helpt Amrop ervoor te zorgen dat de samenstelling van de RvB de juiste balans heeft (en houdt) tussen representatie en effectiviteit. En dat ze niet alleen is gebaseerd op de huidige bestuurskaders, maar ook mee ontwikkelt met trends in global governance.

Naast het optimaliseren van bestaande besturen, helpt Amrop startende organisaties bij het opzetten van RvBs en RvCs die passen bij hun kernactiviteiten en doelstellingen en die voldoen aan de governance-normen.

 

3De Amrop Global Board Practice

De Amrop Global Board Practice bestaat uit Executive Board Members en Managing Partners van Amrop en is ingericht om alle trends, innovaties en thought leadership die we oppikken uit de 57 markten waarin we actief zijn samen te vatten, samen te brengen en te delen. De Amrop Global Board Practice is een gewaardeerd vertrouwd kenniscentrum voor iedereen die erop is aangesloten.

 

Deze klanten gingen u voor...

Vraag een consult aan

Wilt u weten hoe we uw bestuur kunnen ondersteunen?  

Vraag een consult aan