Shutterstock 1796867218 Copy

Amrop-code

In de omgang en interactie met klanten, kandidaten en collega's werkt Amrop volgens een beroepscode die in overeenstemming is met de zes Amrop-waarden en onze ‘Standards of Excellence’. Het bestuur en de ledencommissie van Amrop staan garant voor de werkwijze zoals hieronder uiteengezet. Deze gedragscode geldt voor alle Amrop Offices, Partners en Staff is volledig geïntegreerd in onze werkwijze en van toepassing op het sollicitatie/aannameproces-, tijdens de onboarding en het verdere ontwikkelingsproces.

De 6 waarden van Amrop

Agility
Wendbaarheid

Het vermogen om snel en gemakkelijk in te spelen op de omstandigheden.

Caring
Zorgzaamheid

Vriendelijkheid, empathie en zorgzaamheid voor iedereen die met/bij ons werkt.

Curiosity
Nieuwsgierigheid

Een sterk verlangen om te blijven leren en ontwikkelen.

Ethics
Ethiek

Een nauwkeurig moreel kompas voor hoe we ons gedragen.

Excellence
Uitmuntendheid

De intrinsieke noodzaak de hoogste kwaliteit te leveren en extreem goed te zijn.

Inclusion
Inclusie

We streven ernaar vakgebieden en -groepen toegankelijk te maken voor iedereen.

Wendbaarheid

We zijn flexibel en werken zoveel mogelijk samen op basis van de behoeften van zowel interne en externe stakeholders. Wij:

 • Bieden innovatieve en op maat gemaakte oplossingen die inspelen op de cruciale aspecten van leiderschap.
 • Handelen te allen tijde proactief, snel en adequaat.
 • Staan voortdurend open om te verder te groeien; als individuen en als organisatie.
 • Herijken altijd de waarde van gevestigde overtuigingen en aannames.
 • Helpen elkaar om te proberen, te falen, te leren en opnieuw te proberen.

Nieuwsgierigheid

We kijken vooruit en streven een 'pioniers'-mentaliteit na in onze honger naar kennis. Wij:

 • Hebben een 'contextgedreven' aanpak; met de zakelijke-, markt- en leiderschapsbehoeften van onze klanten als basis.
 • Investeren in Thought Leadership om de behoeften van klanten en kandidaten voorop te blijven.
 • Nemen deel aan de state-of- the-art leer- en ontwikkelprogramma's van Amrop om nieuwe kennis over te kunnen dragen in onze klant- en kandidaat-interacties
 • Proberen actief om culturele, nationale en organisatorische verschillen te doorgronden en te begrijpen.

Uitmuntendheid

We optimaliseren onze processen en resultaten voortdurend. Wij:

 • Nemen alle maatregelen om de robuustheid van Amrop-processen en -tools te waarborgen, in alle gelederen van onze wereldwijde organisatie.
 • Benchmarken de Amrop-processen en -werkwijze met best-in-class peer-organisaties.
 • Controleren de tevredenheid van de klant en de kandidaat op vooraf overeengekomen toetsstenen van een opdracht.
 • Vervangen een geplaatste kandidaat die vertrekt onder vooraf overeengekomen voorwaarden binnen een vooraf overeengekomen tijdsbestek, en we respecteren daarbij de vooraf overeengekomen vergoedingen.

Zorgzaamheid

We zien en waarderen ieder mens als individu. Wij:

 • Zijn ‘Trusted Advisor’ voor onze klanten en verzekeren duurzame, persoonlijke aandacht op senior niveau.
 • Blijven leren en ontwikkelen op het gebied van klant- en kandidaattevredenheid.
 • Passen 'Reflection in Action' toe in onze omgang met anderen, dit betekent dat we altijd rekening houden met bestaande vooroordelen voordat we conclusies trekken.
 • Creëren veel tijd en ruimte voor het delen van constructieve feedback.
 • Trainen, coachen en mentoren alle Amrop-partners, consultants, onderzoekers en associates.

Ethiek

We doen zaken op een manier die transparant en eerlijk is. Wij:

 • Presenteren duidelijke, eerlijke en concurrerende voorstellen aan klanten en kandidaten.
 • Nemen maatregelen om belangenverstrengeling te voorkomen.
 • Presenteren een kandidaat niet aan meer dan één organisatie tegelijk.
 • Benaderen een geplaatste kandidaat niet voor vacatures buiten de organisatie van de klant.
 • Zijn toegewijd aan de hoogste mate van vertrouwelijkheid in ons zakelijk gedrag.

Inclusie

We koesteren diversiteit op het gebied van demografie en denkkaders. Wij:

 • Proberen objectief te zijn waarbij steekproefsgewijs wordt gecontroleerd op aanwijzingen van voorkeursbehandeling of uitsluiting van individuen of groepen.
 • Bezoeken klanten in paren om een relevante mix van expertise en perspectieven te garanderen.
 • Streven naar een divers aanbod van kandidaten qua demografie en mentaliteit.
 • Investeren in virtuele en fysieke platforms om kennis en expertise te delen in verschillende geografische gebieden en culturen.
 • Amrop-teams en werkgroepen werken bij voorkeur over culturele grenzen heen.

Lid van AESC

Amrop is een trots lid van de Association of Executive Search and Leadership Consultants (AESC), de beroepsvereniging van bedrijven die wereldwijd voorbeeldige normen vertegenwoordigt op het gebied van executive search en leiderschapsadvies. Sinds 1959 heeft AESC de norm gezet voor kwaliteit en ethiek in ons beroep over de hele wereld.