Kontinuerlig endring

Man må hele tiden spørre seg om man bygger riktig kultur og om hvordan konkurransen driver ny kompetanseutvikling. Ofte er spørsmålene komplekse og tilsynelatende motsetningsfylte: Hvordan skal sentralisering og desentralisering virke sammen? Hvordan skal man tenke globalt og samtidig handle lokalt? Hvordan integrere spesialisering og generalisering? Hvordan skal man fokusere på kjernekompetanse og samtidig utvide horisonten mens man finjusterer merkevaren i bransjen?

Vår holdning

Amrop Norge sine konsulenter og industrieksperter, sammen med Amrop globale fagnettverk innenfor ulike funksjoner og bransjer, setter alt inn på å bistå våre klienter innen tjenesteytende virksomheter.

Mange av Amrop Norge og Amrop globalt sine partnere har erfaring fra tjenesteytende virksomheter og forstår dermed behovene fra innsiden. Vår størrelse, måte og jobbe på, samt erfaringskunnskap gjør at vi kan møte kundene på en unik måte.

Spesialisering i sektorer:

  • Kommunikasjon, reklame og design
  • Juridiske tjenester
  • Strategi og ledelse
  • Skatt og regnskap
  • Eiendom

Kontakt våre bransjeeksperter