Shutterstock 505766152

Amrop Norges personvernerklæring

1 Innledning

Amrop Norge er normalt ansvarlig for behandlingen av personopplysninger vi har registrert og som vi behandler i forbindelse med oppdrag vi gjennomfører. I noen få tilfeller behandler vi personopplysninger på vegne av våre oppdragsgivere, men i all hovedsak behandles dine personopplysninger på samme måte i begge tilfeller.  Dersom vi er databehandler, vil vi gjøre deg oppmerksom på det, og vår oppdragsgiver er da behandlingsansvarlig. Vi vil kunne informere deg om hvilken kontaktperson hos oppdragsgiver du kan henvende deg til for å få informasjon om hvordan dine personopplysninger vil bli behandlet. 

Denne personvernerklæringen gir deg informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger og hvilke rettigheter du har. 

 

2 Hvilke personopplysninger vi kan ha om deg

Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Typiske personopplysninger vi kan registrere om deg er; navn, alder, kjønn, nasjonalitet, bostedsadresse, epostadresse og telefonnummer, CV, referansesamtaler og interne vurderinger. Helseopplysninger behandles kun om det er relevant for prosjektet. Dersom det er aktuelt med bakgrunnssjekk, tester, intervjuer og lignende, vil dette være basert på ditt samtykke som du kan trekke tilbake når du vil. 

 

3 Hva personopplysningene brukes til

Under angis de mest sentrale formålene som personopplysningene brukes til. Det rettslige grunnlaget er enten at behandlingen er nødvendig for å oppfylle avtalen med deg, at du har samtykket eller at vi har en berettiget interesse i behandlingen som overstiger eventuell personvernmessig ulempe for deg.
Vi trenger dine personopplysninger for å kunne kontakte deg og for å gjennomføre lederutvikling eller rekrutteringsprosesser enten du er søker og/eller ønsker å vise interesse for framtidige stillinger eller lederutviklingsprosjekter

 

4 Hvem vi deler personopplysninger med

Som kandidat hos oss på en spesifikk stilling, må vi i løpet av prosessen dele dine personopplysninger med vår oppdragsgiver. Ved lederutvikling kan det være ønskelig å dele for eksempel vår analyse av ditt potensiale med din arbeidsgiver.

Dersom du er en generell kandidat hos oss, er det nødvendig at vi kan dele dine CV-opplysninger med mulige arbeidsgivere. Hvis du har behov for særskilt diskresjon overfor enkelte virksomheter, vil vi sørge for dette. Som del av et internasjonalt rekrutteringsbyrå vil vi også dele CV-opplysningene med våre samarbeidende Amrop-selskaper i utlandet dersom vi tror at det er relevant for deg som kandidat.
Vi benytter databehandlere som bistår oss med ulike prosesser, særlig vil dette gjelde de som bistår oss med drift av it-systemer. Disse har vi databehandleravtaler med som sikrer behandlingen av personopplysninger og ditt personvern ihht. gjeldende lovverk.

 

5 Geografisk lagring av personopplysningene

I noen tilfeller vil personopplysninger lagres i land utenfor EU, gjennom våre underleverandører. Disse har vi databehandleravtaler med som sikrer behandlingen av personopplysninger og ditt personvern ihht. gjeldende lovverk. Du kan ved å henvende deg til oss få informasjon om våre underleverandører.


6 Hvor lenge vi lagrer personopplysningene om deg

Vi lagrer dine personopplysninger så kort som mulig i spesifikke søknadsprosesser eller lederutviklingsprosjekter og for øvrig kun etter avtale med deg. Når vi behandler dine personopplysninger på grunnlag av samtykke, kan du trekke ditt samtykke tilbake når du vil, og vi vil da slette personopplysningene. Når du søker på en stilling via oss, vil vi lagre din søknad med CV og andre vedlegg inntil 6 mnd. etter at prosessen er avsluttet.

Når du samtykker til at vi lagrer CV og andre personopplysninger med tanke på fremtidige jobbmuligheter eller verv, vil vi lagre opplysningene i 5 år. Du kan når som helst be om at dine personopplysninger blir slettet.

Vi må dessuten respektere eventuelle krav om lagring ihht. lov, og der det oppstår et særlig behov, f.eks. ved klager eller krav som rettes mot oss eller av oss.


7 Dine rettigheter

Personvernregelverket gir deg en rekke rettigheter knyttet til dine personopplysninger. Selv om denne personvernerklæringen gir mye informasjon, kan du be om mer inngående informasjon om hvordan vi behandler opplysninger om deg, og du har rett til innsyn i dine personopplysninger. Der vår behandling av dine personopplysninger er basert på ditt samtykke, kan du til enhver tid trekke det tilbake, og da vil opplysningene bli slettet. Dersom dine personopplysninger er feil, har du rett til å få dem rettet. Du kan be om at vi begrenser bruken av dine opplysninger. Du har rett til såkalt dataportabilitet og å be om at dine personopplysninger overføres til deg eller til en annen virksomhet i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format. Du kan motsette deg vår bruk av dine opplysninger. Hvis du mener at vi behandler dine personopplysninger uten rettslig grunnlag, kan du også klage til Datatilsynet, men vi anmoder deg om å kontakte oss slik at vi dels kan ta stilling til dine innvendinger og dels at vi kan oppklare eventuelle misforståelser. Personvernregelverket har omfattende bestemmelser om ovennevnte og det kan gjelde unntak fra enkelte rettigheter. Dersom du ønsker å gjøre bruk av rettighetene, henvender du deg til oss, se kontaktdata nederst, og vi vil besvare din henvendelse så snart som mulig, og normalt innen 30 dager.


8 Kontaktinformasjon

Vi er tilgjengelige for eventuelle spørsmål du måtte ha – bruk gjerne kontaktinformasjonen nedenfor.

Kontaktperson: Office Manager
Telefonnummer: 23 33 27 70
E-postadresse: kontakt@amrop.no
Adresse: Fridtjof Nansensvei 17, 0369 Oslo

Kontakt oss

Ta kontakt for å diskutere hvordan vi håndterer personopplysninger.

Send en e-post