Bransjeutfordringer

Befolkningsvekst og økt globalisering med økende krav til effektivitet kombinert med miljøhensyn er krav som infrastruktur står overfor. En godt utbygd infrastruktur er avgjørende for en bærekraftig utvikling, og vi ser en betydelig satsing på områder som vei, jernbane, luft og energi.

Infrastrukturen for fremtiden må bygges effektivt, miljøvennlig, være den mest optimale for nåværende og fremtidig logistikkmønster, støtte befolkningstransportbehov og være skalerbar for å tilpasse seg stadig skiftende behov.

Vår ekspertise

Amrop Norge samarbeider med interessenter i sektorene for å tiltrekke seg innovative og kompetente ledere med sterke strategiske ferdigheter, evner til å videreutvikle organisasjonen og sikre effektiv ressursutnyttelse.

Vi spesialiserer oss på lederroller og styrerekruttering. Vi forstår energi- og infrastrukturvirksomhetens kontekster og har dyp innsikt i de relevante markedssegmentene. Dette gjør oss i stand til å identifisere toppkandidater som passer til hver enkelt kundes unike kultur, struktur, strategiske mål og forretningskrav.

Vi forstår også driverne til en ny flergenerasjons, flerkulturell arbeidsstyrke. Vi kan hjelpe ledelsen med å utforme et overbevisende verdiforslag for ansatte for å tiltrekke og beholde svært dyktige ledere med lederegenskaper og motstandskraft til å lede firmaet deres.

Kontakt våre bransjeeksperter