Økende digital transformasjon

Konstant digital transformasjon krever sterkt lederskap fra styrer og ledergrupper. Morgendagens ledere bør kunne utforme et strategisk veikart, implementere sin digitale strategi og lykkes i å totalt endre måten selskaper kommuniserer og interagerer med sine kunder gjennom multikanal-samhandling. Digitale forretningsmodeller endrer kundeatferd og utfordrer eksisterende konkurransearenaer, hvor nettopp kunden får stadig større strategisk betydning for selskapets utvikling.

Private og offentlige virksomheter må posisjonere seg selv for den nødvendige digitale endringsreisen, slik at de kan tilby konkurransedyktige fordeler i en verden som endres i stadig hurtigere takt. Avansert bruk av teknologi og digitale løsninger kan bidra til forbedrede prosesser, kostnadsreduksjon, modernisering og nye, innovative forretningsmodeller. Nøkkelord her er skyteknologi, serviceøkonomi, mobile nettløsninger, automatisering og selv-service. Teknologier fra Industri 4.0 kombinert med ekstrem data-vekst i den digitale verden vil kreve en robust infrastruktur og betydelige investeringer i kompetanse og ekspertise. Norge har tradisjonelt sett vært et land hvor ny teknologi iverksettes tidlig, og behovet for en solid rådgiver for å finne de beste talentene blir essensielt.

Kompetanse og ekspertise

Amrop Norges unike kombinasjon av ekspertise og ressurser, inkludert beste praksis, er designet for å møte topplederes krav og behov i disse industriene:

  • IT / Teknologi
  • Telekom
  • Media

Amrop Norge har betydelig kompetanse og erfaring i disse sektorene. Vi kan vise til solide referanser fra ledende selskaper i sine respektive industrier. I tillegg til vår dype sektor-relaterte ekspertise og lokale markedskunnskap, har Amrop Norge sterke globale ressurser med på laget. Vår globale «Practice Group» innen Teknologi-sektoren ledes fra de nordiske landene og innebærer tung involvering av ressurser, kompetanser og innsikt i beste praksis fra ledende nordiske selskaper.
Amrop Norge har langvarige partnerskap med sine kunder, hvor vi støtter ledere med Executive search, men også styrerekruttering, rådgivningstjenester og lederutviklingstjenester.
Amrop Norge er din betrodde rådgiver – vi bistår og støtter selskaper i både privat og offentlig sektor gjennom deres digitale transformasjoner!

Kontakt våre bransjeeksperter