Vi kan ledelse

Moderne ledere må navigere i forutsetninger som endrer seg hurtig i et globalt og omskiftelig marked. Samtidig må man besvare spørsmål som alltid er de samme, men hvor svarene kanskje i større grad enn tidligere er avhengig av kontekst: Hvordan setter jeg sammen det rette teamet? Hvordan utvikler jeg folkene mine? Hvordan skal vi fremme en kultur som sikrer strategisk gjennomføringskraft? Hvem i min organisasjon er «Leaders For What’s Next»?

Riktige beslutninger i rett øyeblikk krever innsikt og samarbeid. Når du lar Amrop støtte deg i valgene er du i trygge hender. Vi er dedikerte fagfolk som arbeider i skjæringspunktet mellom forretning, organisasjon og psykologi - i tillegg er vi ledere, gründere og spesialister. Vi har derfor svært gode forutsetninger til å forstå hva akkurat du og din organisasjon har behov for.

Lederutvikling

Ledelse handler blant annet om å påvirke, og å sette retning. Hva utløser ønsket atferd i din organisasjon? I Amrop går vi til kilden: den empiriske kunnskapen om hva slags lederatferd som gjør at resultater skapes samtidig som folka blir ivaretatt. Vår fagspesialist på området er siviløkonom, med spesialisering innen organisasjon og ledelse. I tillegg er hun statsautorisert revisor. Hun er opptatt av resultatene i en organisasjon – og menneskene bak.


Amrop har tilgang på en vesentlig portefølje av verktøy og tjenester. Vi støtter enkeltledere, ledergrupper og organisasjoner med å nå strategiske mål ved hjelp av godt og allsidig lederskap.

Kontakt vår Leadership Advisory eksperter

Be om en konsultasjon!

Vi hører gjerne mer om dine synspunkter og behov.

Kontakt oss