Executive search voor het vinden van de juiste leiders binnen de energiesector

De energiesector is cruciaal voor de Nederlandse economie. De sector kent een eigen dynamiek; de lijnen van het speelveld zijn dynamisch en vloeibaar. Innovatie en technologie zijn de drijvende kracht achter voortdurend veranderend consumentengedrag, verdienmodellen en de onderlinge machtsverhoudingen tussen producent, toeleverancier en consument. Daarnaast zal een toenemend aantal bedrijven actief zijn buiten de grenzen van hun eigen sector wat voor een steeds onoverzichtelijker concurrentieveld zal zorgen. De grote vraag is wie deze transitie gaat vormgeven en leiden? Want de uitdaging waar we voor staan is haast bovenmenselijk. Gelukkig vindt u professionals die dit aankunnen door middel van executive search voor de energiesector.

Vind change agents die welvaren in het snel-veranderende energielandschap

Technologie verandert exponentieel, maar organisaties incrementeel. De uitdagingen van de huidige leiders zijn existentieel. Dit wringt. In de energiesector is een grote behoefte aan change agents; leiders die effectief kunnen omgaan met de complexiteit, de onvoorspelbaarheid, de onbekendheid en de snelheid waarmee de energietransitie zich kenmerkt. Dit vereist een leiderschapsstijl die voortkomt uit een sterke gedrevenheid en het vermogen om verantwoorde en gecalculeerde risico’s te nemen, om creatieve ideeën om te zetten in concrete innovatieve projecten of veranderingstrajecten. De leiders van morgen mixen visie, consistente focus, kennis en daadkracht op het gebied van strategie, innovatie en operationeel management. De executive search consultants van Amrop uit Amstelveen, nabij Amsterdam, helpen u om deze leiders te vinden.

Sector Specializations
1Hernieuwbare energie

Om de klimaatdoelen van Parijs te halen, zal de energietransitie moeten versnellen. De behoefte aan (gegarandeerde) toegang tot betaalbare, veilige, betrouwbare en duurzame energie is een blijvende factor. Maar om verdere klimaatverandering tegen te gaan, zullen we fossiele brandstoffen moeten vervangen door duurzame, hernieuwbare bronnen. Dit vereist een radicale verandering in de manier waarop energie wordt opgewekt, getransporteerd, bewaard, verbruikt en opgeslagen.

De energietransitie is wellicht de grootste uitdaging van onze tijd; het hele ecosysteem van vraag en aanbod van energie moet worden herzien. Er is grote behoefte aan ‘change agents’ in de energiesector; leiders die goed kunnen omgaan met de het onbekende, de complexiteit, onvoorspelbaarheid, en met de snelheid die de energietransitie kenmerkt. Dit vraagt om leiders met een sterke ambitie en het vermogen om zowel verantwoorde als berekende risico's te nemen, creatieve ideeën om te zetten in concrete innovatieve projecten en veranderprocessen. De leiders van morgen mixen visie, consistente focus, kennis en daadkracht op het gebied van strategie, innovatie en bedrijfsvoering.

2Nutsvoorzieningen

Nu de energietransitie in een stroomversnelling komt wordt het duidelijk dat de uitdagingen talrijk zijn. Maar dat geldt ook voor de kansen. Bedrijven kunnen en moeten op zoek naar gezamenlijke groei van nieuwe markten, waarbij ze een pioniersrol moeten vervullen door solide investeringen te doen. De kans dat de doelstellingen van Parijs niet worden gehaald is reëel. Dit creëert meer dan ooit de urgentie om intelligentie en budgetten te bundelen.

Nutsvoorzieningen werden ooit beheerd door onafhankelijke partijen, regionale netbeheerders, producenten en/of leveranciers. Aangemoedigd door nieuwe wetgeving, zijn het steeds vaker commerciële bedrijven die actief zijn in deze sector. Terwijl de groene opmars de dominantie van grote elektriciteitscentrales zal beperken, moet het elektriciteitsnet fundamenteel en snel aangepast worden aan de behoefte van de toekomst. Deze transformatie wordt samengevat als '3D': digitalisering, decentralisatie en decarbonisatie. Het eenrichtingsnet zal worden vervangen door een systeem dat kleine toeleveringspunten met elkaar verbindt en elektriciteit in alle richtingen transporteert, afhankelijk van vraag en aanbod.

3Olie & gas

De olie- en gassector is wel gewend aan fluctuaties door economische cycli. Maar met een verwachte structurele daling van de vraag naar olie en gas op langere termijn, zou het volgende decennium er voor deze markten wel eens heel anders uit kunnen zien. De sector moet een mentaliteitsverandering ondergaan om meer mensgericht en minder technologiegericht te worden. Dit is in deze sector makkelijker gezegd dan gedaan. De talentmanagementstrategie van de meeste bedrijven steunt vooral op de 'zekerheid' van mensen met ervaring binnen de sector. Onze voorspelling is echter dat de ware revolutie zal worden geleid door nieuw bloed; door leiderschap met een oorsprong in andere sectoren.

De verandering die we nodig hebben wordt gebracht door leiders met een andere achtergrond. Leiderschap dat meer divers en gevarieerd is dan we gewend zijn. Nieuwe ogen met een frisse blik op de sector zullen ons in staat stellen te zien hoever we kunnen veranderen. Als men hetzelfde blijft doen wat ze altijd hebben gedaan, met dezelfde mensen, zal alles waarschijnlijk hetzelfde blijven. Als we verder willen gaan; uit onze comfortzone willen stappen en doorschakelen naar de volgende versnelling, moeten we kiezen voor meer inclusief leiderschap; en ons geld zetten op leiders die een nieuw perspectief brengen.

4Engineering & constructie

Bedrijven in de sector engineering- en constructie bouwen letterlijk het fundament van de behoeftepiramide van Nederland. Ze faciliteren ons woon-, werk- en leefklimaat; de uitvalsbasis voor onze welzijn en welvaart. De sector staat voor een aantal boeiende en complexe opgaven. De gebouwde omgeving moét energiezuiniger en duurzamer. Punt. Dit betekent duurzame alternatieven voor fossiele brandstoffen, circulair gebruik van grondstoffen zonder verspilling en vervuiling.

De sector staat op een keerpunt van een systeemverandering. De ontwikkelingen gaan razendsnel. Digitalisering, innovatie en grensverleggende technologische ontwikkelingen versnellen de verandering. Dit biedt volop kansen voor ambitieuze partijen die innovaties omhelzen en toegevoegde waarde centraal stellen.

 

5Mijnbouw & metalen

Mijnbouwbedrijven over de hele wereld worden geconfronteerd met een combinatie van stijgende energie- en grondstofkosten, dalende winsten en volatiele grondstofprijzen. Het is van vitaal belang om het rendement van bestaande activiteiten te maximaliseren door de productiviteit en efficiëntie te verbeteren, en tegelijkertijd investeringen te doen om de operationele effectiviteit te vergroten en de ecologische voetafdruk te verkleinen.

Dit alles te midden van toenemende overheidsbemoeienis, inheems beleid en toenemende regeldruk.

Toch blijven mijnbouwbedrijven optimistisch over kansen in opkomende markten, ondanks een ernstig tekort aan talent in de meeste geografische gebieden.

Amrop heeft de expertise om de leiders van de volgende generatie te identificeren die de richting van mijnbouwondernemingen vandaag en in de toekomst gaan bepalen.

Ons trackrecord spreekt voor zich: in de afgelopen acht jaar heeft Amrop meer dan 250 mijnbouwzoekopdrachten uitgevoerd in alle continenten. Meer dan 70% van onze zoekopdrachten zijn op directie-, CEO-, C-Suite- of senior technisch niveau.

6Nucleaire energie

Duurzaam en toekomstgericht leiderschap is de sleutel in deze een steeds veranderende sector. Van kostenbesparing, het behouden van expertise tot het verbeteren van de betrouwbaarheid en de robuustheid van de veiligheid en - misschien wel het moeilijkst - het herstellen van het vertrouwen van het publiek: leiders in de nucleaire energiesector hebben het zwaar.

De sector is rijp voor een type leider dat, naast het voldoen aan de wettelijke eisen, de nadruk legt op het veranderen van kennis, houding en gedrag ten aanzien van de sector.

Het behoud van de sector voor de lange termijn vereist de overdracht van expertise. Zodat we ook straks beschikken over voldoende technische en uitvoerende leiders die een toekomstbestendige en veerkrachtige organisatie kunnen leiden.

Neem contact op met onze Energie & Infrastructuur expert

Laten we praten

Neem contact met ons op voor begeleiding bij uw executive search.

Neeem contact op