Shutterstock 1796867218 Copy

Globalne Wartości Amrop

Agility
Zwinność

Działamy wspólnie, sprawnie i elastycznie, aby sprostać potrzebom interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych.

Caring
Troska

Okazujemy szacunek i wysoko cenimy ludzi.

Curiosity
Ciekawość

Patrzymy w przyszłość i ćwiczymy mentalność „odkrywcy” zdobywając wiedzę.

Ethics
Etyka

Prowadzimy działalność w sposób przejrzysty, uczciwy i godny zaufania.

Excellence
Doskonałość

Zwracamy baczną uwagę na procesy i wyniki.

Inclusion
Inkluzywność

Pielęgnujemy „różnorodność demografii i myśli”.

Zwinność

Działamy wspólnie i elastycznie, aby sprostać potrzebom interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych. Dlatego:

 • oferujemy innowacyjne i dopasowane rozwiązania w krytycznych dziedzinach przywództwa
 • ćwiczymy proaktywność i szybką reakcję przez cały czas
 • dążymy do rozwoju jako jednostki i jako organizacja
 • potrafimy i chcemy kwestionować ugruntowane przekonania i założenia
 • pomagamy sobie nawzajem metodą i błędów.

Ciekawość

Patrzymy w przyszłość i ćwiczymy mentalność „odkrywcy” w naszym poszukiwaniu wiedzy. Dlatego:

 • wdrażamy podejście oparte na kontekście sytuacyjnym; w oparciu o potrzeby biznesowe, rynkowe i przywódcze naszych Klientów
 • inwestujemy we własne Mądre Przywództwo, aby sprostać potrzebom Klientów i Kandydatów
 • uczestniczymy w formalnych programach edukacyjnych Amrop i przekazujemy nową wiedzę do interakcji z naszymi Klientami i Kandydatami
 • aktywnie dążymy do poznawania i rozumienia innych kultur (narodów i organizacji).

Doskonałość

Zwracamy baczną uwagę na procesy i wyniki. Dlatego:

 • podejmujemy wszelkie środki, aby zapewnić solidność procesów i narzędzi Amrop we wszystkich naszych biurach lokalnych
 • porównujemy procesy i praktyki Amrop z najlepszymi w swojej klasie organizacjami
 • sprawdzamy według wystandaryzowanej procedury poziom zadowolenia Klienta i Kandydata
 • realizujemy usługi gwarancyjne na uzgodnionych wcześniej warunkach.

Troska

Okazujemy szacunek i dostrzegamy wartość ludzi jako jednostek. Dlatego:

 • jesteśmy Zaufanymi Doradcami naszych Klientów zapewniającymi stałe, osobiste wparcie
 • monitorujemy satysfakcję Klientów i Kandydatów
 • ćwiczymy uważność w naszych kontaktach z innymi sprawdzając uprzedzenia przed sformułowaniem wniosków
 • tworzymy przestrzeń do konstruktywnego dzielenia się opiniami
 • szkolimy, coachujemy i mentorujemy Partnerów, Konsultantów i Współpracowników Amrop.

Etyka

Prowadzimy działalność w sposób przejrzysty i uczciwy. Dlatego:

 • przedstawiamy Klientom i Kandydatom jasne, uczciwe i konkurencyjne propozycje
 • stosujemy wszelkie środki w celu uniknięcia konfliktu interesów
 • nie przedstawiamy Kandydata w więcej niż jednej organizacji jednocześnie
 • nie rekrutujemy zatrudnionych przez nas kandydatów
 • zobowiązujemy się do zachowania ścisłej poufności w naszej pracy.

Inkluzywność

Pielęgnujemy „różnorodność demografii i myśli”. Dlatego:

 • wykazujemy obiektywizm, sprawdzamy procesy i decyzje pod kątem oznak preferencyjnego traktowania lub wykluczenia osób lub grup
 • odwiedzamy Klientów w parach, aby zapewnić odpowiednią mieszankę wiedzy i perspektywy
 • dążymy do zaprezentowania zróżnicowanej gamy Kandydatów pod względem demografii i sposobu myślenia
 • inwestujemy w wirtualne i fizyczne platformy, aby dzielić się wiedzą i doświadczeniem w różnych lokalizacjach geograficznych i kulturowych
 • budujemy zespoły i grupy robocze wznosząc się ponad granice kulturowe.
Skontaktuj się z nami

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach w zakresie rekrutacji.

Znajdź Biuro