Shutterstock 1865956087 Copy

Nasi klienci - Liderzy Przyszłości

Niezależnie od tego czym zajmuje się Twoja firma i w jakiej jest fazie rozwoju, jest dla nas równie ważna, jak dla Ciebie.

Firmy rodzinne, szybko rozwijające się spółki wspierane przez fundusze inwestycyjne i wiodące światowe korporacje - nasi klienci to dynamiczne i ambitne organizacje. My też tacy jesteśmy, a to stawia Amrop w znakomitej pozycji, aby im doradzać.

Naszą misją jest wsparcie kształtowania kultury zrównoważonego wzrostu i sukcesu poprzez inspirujące przywództwo.

Mistrzowie Wzrostu
1Firmy Rodzinne

Wspólny punkt widzenia i doradztwo

Podstawą wielu dużych gospodarek są firmy rodzinne, szeroko reprezentowane wśród najbardziej szanowanych i prosperujących organizacji na świecie. Od skromnych początków wiele z nich osiąga międzynarodową skalę i zasięg. Mimo wielu atutów, w przypadku konieczności podjęcia ważnych decyzji na pewnym etapie rozwoju, może pojawić się wyjątkowa wewnętrzna dynamika i konflikt. Sukcesja, podział zysków, strategie ekspansji lub nominacje na stanowiska kierownicze mogą być szczególnymi źródłami niezgody. Aby pomóc rodzinnym firmom w radzeniu sobie ze zmianami i wykorzystaniu ich nieodłącznych, unikalnych cech, potrzebny jest specjalny zestaw umiejętności.

Amrop od samego początku doradza firmom rodzinnym. Są one ważną częścią naszego portfolio klientów. Mamy szerokie doświadczenie w dostarczaniu rozwiązań dotyczących przywództwa i zarządzania, a także tworzenia, oceny i doradzania radom nadzorczym. Jako że sami jesteśmy przedsiębiorcami, podzielamy Twój sposób myślenia i oferujemy wyważone, dogłębne, profesjonalne wskazówki w obiektywny sposób.

Wspieramy firmy rodzinne w identyfikowaniu i zatrudnianiu liderów, którzy podzielają motywacje i wartości właścicieli. Rozwiązania naszych ekspertów biorą pod uwagę wyzwania rynków globalnych, skalę organizacji, modele biznesowe i etapy rozwoju.

2Sektor publiczny i Organizacje Pozarządowe

Zwinne przywództwo w kompleksowym otoczeniu

Dzięki wyjątkowemu zasięgowi geograficznemu i silnym powiązaniom lokalnym Amrop oferuje rozwiązania, które wspierają rządy, organy regulacyjne, organizacje państwowe i non-profit, wzmacniając i poprawiając ich biznesową skuteczność. Znamy i rozumiemy specyfikę kompetencji wymaganych dla wyższych ról w sektorze publicznym lub organizacji pozarządowych. Rekrutujemy zwinnych i myślących przyszłościowo liderów, którzy mogą przeprowadzić szeroko zakrojone reformy i wdrożyć często niepopularne zmiany w złożonych i często niejednoznacznych środowiskach.

3Spółki Private Equity

Przyciąganie wyjątkowo utalentowanych menedżerów do budowania skalowalnych firm

Genialne umysły - łączące intuicję i analizę, chłodną kalkulację i kreatywność - są tym, co odróżnia firmy inwestycyjne od siebie. Na coraz bardziej konkurencyjnym rynku firmy private equity poszukują utalentowanych osób, które budują sukces ich spółek portfelowych. Poprzez wyjątkowe zespoły zarządzające, firmy private equity i venture capital dodają realną wartość dla swoich akcjonariuszy i inwestorów. Dla tych, którzy inwestują w start-upy, pozyskiwanie wyjątkowych kandydatów z doświadczeniem w budowaniu wysoce skalowalnych firm ma kluczowe znaczenie dla ich długoterminowego sukcesu.

Bez względu na strategię inwestycyjną, wielkość czy globalną lokalizację, w Amrop pomagamy inwestorom private equity i venture capital pozyskiwać najlepszą na rynku kadrę inwestycyjną, a także identyfikować liderów dla ich spółek portfelowych.

4Spółki Publiczne

Inspirujący liderzy w dynamicznych czasach

Dzisiejsze firmy potrzebują liderów, którzy potrafią adaptować się do zmienności otoczenia bardziej niż kiedykolwiek, utrzymując przy tym długofalową wizję i żywotność biznesu. Zespoły kierownicze muszą zachować równowagę manewrując pomiędzy przeszkodami stawianymi przez wydarzenia będące poza ich kontrolą, a zarządzaniem oczekiwaniami udziałowców. Muszą także uwzględniać i łączyć niektóre z kluczowych paradoksów charakteryzujących mądre przywództwo: oczekiwania akcjonariuszy a oczekiwania interesariuszy, ESG a zysk, zarządzanie krótkoterminowe a długoterminowe, zdrowie a bogactwo.

Najlepsi dyrektorzy generalni i ich zespoły umiejętnie manewrują wzdłuż tej cienkiej linii. Znalezienie liderów, którzy mogą inspirować i pobudzać zespoły zarówno w dobrych jak i złych czasach staje się najwyższym priorytetem.

5Firmy Typu Start-up / Scale-up

Omnipotentni mistrzowie silnego wzrostu

Kształtowanie przyszłości wymaga wizji, wytrwałości i odwagi. W przypadku firm na wczesnym etapie silnego wzrostu, rekrutacja odpowiedniego zespołu zarządzającego, który jest w stanie stworzyć trwałe podwaliny szybkiego wzrostu ma kluczowe znaczenie. Dyrektorzy generalni spółek „scale-up” potrzebują szóstego zmysłu – zdolności do rozwijania doskonałych firm w szybkim tempie, przy jednoczesnym zarządzaniu rosnącymi zespołami, ścisłej współpracy z inwestorami i przewidywaniu przyszłości. Przywódcze role w firmach na wczesnym etapie rozwoju są tak samo ekscytujące jak i wymagające. Wymagają doświadczonych i utalentowanych osób, które inspirują i prowadzą swoje zespoły do osiągania wspaniałych rezultatów.

Umów się na konsultację

Umówmy rozmowę, aby lepiej zrozumieć, kto jest właściwym kandydatem dla Twojej firmy

Umów się na konsultację