Innowacje w Dynamicznej Branży

Nowe modele biznesowe wymuszają zmiany na tradycyjnych organizacjach, a jednocześnie stwarzają ekscytujące możliwości dla nowych graczy. Firmy mierzą się z presją rynkową, koniecznością zapewnienia wzrostu, rentowności i dalszej ekspansji, dostarczając niezmiennie coraz lepsze wyniki. Do zestawu wyzwań dokładają się wygasające patenty na leki innowacyjne, wzrost konkurencyjności w lekach generycznych, coraz większej złożoność przepisów, a także globalna niepewność makroekonomiczna.

W tym szybko zmieniającym się środowisku, w którym zacierają się granice między branżami, zapewnienie naszym Klientom dynamicznego i inspirującego przywództwa jest szczególnie istotne.

Nasze Podejście i Cele

Nasza globalna praktyka zajmująca się sektorem farmaceutycznym dotyka wszystkich obszarów biznesowych charakterystycznych dla tego sektora, w tym w firm wspieranych przez fundusze private equity oraz firm będących na początkowym etapie rozwoju. Korzystamy z naszego głębokiego doświadczenia sektorowego, dogłębnego research’u i rozległej sieci kontaktów, aby pomóc naszym klientom znaleźć i rozwijać liderów z różnych branż i obszarów geograficznych, adresujących wyzwania przyszłości.

Specjalizacje Branżowe

  • Instytuty Akademickie i Badawcze
  • Biotechnologia
  • Firmy na wczesnym etapie rozwoju i firmy rozwijające się
  • Opieka Zdrowotna
  • Urządzenia Medyczne i Diagnostyka
  • Leki I Produkty Farmaceutyczne