Rewolucja w Sektorze Konsumenckim

Rewolucyjne zmiany na rynku odciskają swoje piętno. Tradycyjny model biznesowy handlu detalicznego przechodzi dogłębną zmianę, a dynamika sprzedaży online, mobilnej i dyskontowej wymusza innowacyjność i utrzymanie konkurencyjności swojej oferty.

 Firmy produkujące dobra konsumenckie borykają się z szybko zmieniającym się popytem, jednocześnie próbując zaadresować możliwości i wyzwania, jakie stwarzają nowe kanały sprzedażowe. Pojawiający się gracze na rynku napędzają innowacje, jednocześnie mierząc się ze wszystkimi zawiłościami skalowania i sukcesji.

W tym coraz bardziej złożonym, niestabilnym środowisku firmy potrzebują liderów, którzy potrafią się zmieniać i rozwijać, jednocześnie zapewniając swoim organizacjom zwiększenie wydajności i wzrostu. Konkurencja jest intensywna i przyciąga liderów, którzy potrafią też redefiniować biznes w dłuższej perspektywie.

Nasze Podejście i Priorytety

Praktyka konsumencka Amrop odpowiada na różne wymagania naszych klientów – nasi partnerzy i konsultanci łączą wiedzę na temat lokalnego rynku z globalnymi zasobami Amrop, skutecznie wspierając różne rodzaje przedsiębiorstw, od firm Fortune 500 po przedsiębiorstwa rodzinne. Ściśle współpracujemy z klientami w zakresie opłacalnego, solidnego i zrównoważonego wdrażania lokalnych, regionalnych i globalnych talentów.

Nasz zespół ma głęboką wiedzę na temat   wyzwań stojących przed kandydatami w poszczególnych segmentach rynku; pozwala nam to identyfikować talenty, które pasują do unikalnej kultury, struktury, celów biznesowych i strategicznych każdego klienta. Rozumiemy również czynniki napędzające nową, wielopokoleniową, wielokulturową kadrę i możemy pomóc w zaprojektowaniu programów retencyjnych, aby przyciągnąć i utrzymać jak najlepszy zespół kierowniczy.

Specjalizacje Branżowe
1Technologia

W świecie Consumer Tech nasi klienci konkurują o uwagę swoich klientów 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, wzmacniając relacje z klientami i zapewniając ciągle nowe wrażenia ze swoimi stale zmieniającymi się ofertami. Nowe modele biznesowe, nowe platformy sprzedaży bezpośredniej, sztuczna inteligencja, robotyka i rozszerzona rzeczywistość zmuszają firmy do przyjęcia nowych sposobów prowadzenia działalności. Dla liderów jutra pozostawanie na bieżąco w stale zmieniającym się świecie technologii nigdy nie było trudniejsze.

Od wielu lat Amrop jest pionierem cyfryzacji firm naszych klientów, pomagając im znaleźć liderów jutra.

Consumer Shutterstock 1536338186
2Produkty i Usługi Konsumenckie

Konsumenci coraz częściej zmieniają swoje zachowania i preferencje, co wpływa na strategie i taktyki zachowań firm na rynku. Aktywni uczestnicy rynku dopasowują segmentacje konsumentów, ustalają nowe priorytety dla kanałów sprzedaży, zmieniają portfolio produktów, re-pozycjonują swoje marki i wdrażają nowe modele usług. Nasi klienci coraz częściej korzystają ze sprzedaży on-line i wykorzystują wielokanałowe strategie jako środek do dotarcia i zaangażowania konsumentów nawet w sektorach o tradycyjnie niskiej penetracji e-commerce.

Pomagamy naszym klientom w tej podróży, poszukując liderów potrafiących zaadresować te wyzwania.

Consumer Shutterstock 290122892
3Wypoczynek i Podróże

Chociaż sektor ten odnotował ostatnio bezprecedensowy spadek we wszystkich głównych kategoriach, znajduje się on na skraju poważnych zmian i transformacji. Kryzys pandemiczny przekształci całą branżę jak nigdy dotąd koncentrując się na kwestiach zdrowia i bezpieczeństwa. Priorytetami będą rozwój technologii ze szczególnym uwzględnieniem sztucznej inteligencji, zarządzanie dynamiką regionalnych warunków gospodarczych oraz inne podejście do zarządzania logistyką żywności i zrównoważony rozwój.

Amrop dostrzega rosnące zapotrzebowanie na liderów zdolnych do wprowadzenia zmian w branży, właściwie identyfikujących i zaspokajających potrzeby konsumentów.

Consumer Shutterstock 521704717
4Sektor Luksusowy

Sektor luksusowy szybko reaguje na trendy związane z nowymi formatami sklepów, głęboką zmianą w kierunku kanałów cyfrowych, przekształceniem modeli biznesowych, usprawnieniem operacji i nowymi ofertami dla klientów. Producenci i detaliści dóbr luksusowych coraz bardziej adoptują wielokanałowe podejście do rynku, podkreślając jednocześnie rosnące znaczenie zrównoważonego rozwoju w całym łańcuchu dostaw. Dalsze inwestycje w hybrydowe, wirtualne przestrzenie i technologie, takie jak aplikacje czy skanowanie ciała, wpłyną na bardziej atrakcyjne doświadczenia klientów.

Amrop pomaga znaleźć wszystkie kluczowe stanowiska dla firm z sektora dóbr luksusowych – dotyczących strategii firmy, rozwoju produktów, łańcucha dostaw, insightów konsumenckich, kanałów i sklepów.

Consumer Shutterstock 1527882050
5Handel Detaliczny i E-commerce

W sektorze handlu detalicznego Covid-19 spowodował, że zachowania konsumenckie zmieniły się niemal z dnia na dzień, z powodu problemów zdrowotnych i ograniczonego dostępu do tradycyjnych sklepów. Pandemia przyspieszyła też adaptację technologiczną w niespotykany dotąd sposób. Globalny kryzys okazał się dla niektórych graczy niepowtarzalną okazją do gruntownego przekształcenia swoich firm. Handel detaliczny musi ciągle eksperymentować z nowymi metodami dostaw i nowymi doświadczeniami zakupowymi lub repozycjonować zasoby, aby lepiej sprostać cyfrowemu popytowi – przekierowując każdy aspekt swojej działalności na e-commerce.

Amrop współpracuje z klientami, którzy potrafią zmieniać paradygmat sektora, kształtujące jego nową przyszłość.

Consumer Shutterstock 206498665
6Sport

Biznes sportowy jest ucieleśnieniem ducha pasji i rywalizacji - jest obecny w każdym miejscu na świecie i otwarty na największe talenty.

W procesie dojrzewania i profesjonalizacji rosną również wymagania tego sektora w odniesieniu do kapitału ludzkiego.

Amrop „zawsze gra w ataku”, odpowiadając na rosnące potrzeby w obszarze oceny przywództwa i procesów rekrutacji: działa na wszystkich kontynentach, jest w stanie obsługiwać międzynarodowe i krajowe federacje, marki sportowe we wszystkich branżach, agencje sportowe, organizatorów wydarzeń i profesjonalne kluby.

Dzielimy się Twoją pasją do sportu z oddanym zespołem ekspertów z branży sportowej, zapewniając unikalny globalny zasięg, który pomoże Ci wznieść Twoją grę na wyższy poziom.

Sports Shutterstock 1332200984