Zarządzanie Globalnym Przepływem

Dzisiejsi liderzy muszą poszerzać swój zakres umiejętności, aby skutecznie stawić czoła wyzwaniom, przed którymi stoją. Firmy szczególnie starają się przyciągnąć liderów, którzy mogą z powodzeniem prowadzić firmy w trakcie zmian i transformacji. Motorem tego rozwoju są wymagania ESG, nowe technologie, cyfryzacja i integracje firm.

Nasi klienci poszukują nowej kategorii liderów: wybitnych profesjonalistów z naciskiem na zrównoważony rozwój, rozwiązania technologiczne i ochronę środowiska. Firmy intensyfikują obecnie poszukiwania różnorodności członków zarządu w zakresie demografii i kształtowania przyszłości przywództwa.

Nasze Podejście i Cele

Podejście Amrop łączy głęboką wiedzę na temat rynków lokalnych z globalnymi możliwościami poszukiwań kandydatów, aby wspierać lokalny, regionalny i międzynarodowy rozwój talentów.

Nasze ustrukturyzowane podejście do usług Executive Search, Board Advisory i Leadership Advisory oferuje szeroką znajomość ekspertów, trendów sektorowych oraz relacje z najlepszymi klientami i kandydatami.  

Organizacje są tak silne, jak ich wielokulturowe i wielopokoleniowe zasoby pracowników. Identyfikujemy liderów dopasowanych do Twojego kontekstu: Twojej kultury, struktury organizacyjnej i celów strategicznych.

Specjalizacje Branżowe
1Przewozy Kolejowe

Ze względu na regionalność działań firm z tej branży, silne przywództwo staje się dziś ważniejsze niż kiedykolwiek. Firmy tego sektora, działają  w szybko zmieniającym się środowisku, na które wpływ ma konsolidacja branży, zwiększony nacisk na cyfryzację, duże znaczenie cyber-bezpieczeństwa i, co nie mniej ważne, rosnąca urbanizacja. Nasi konsultanci mają szeroką wiedzę i mogą wnieść istotną wartość dla naszych klientów w procesie poszukiwania.

2Transport Drogowy

70% wszystkich towarów na świecie jest przewożonych transportem drogowym, co sprawia, że jest on istotnym czynnikiem w łańcuchu dostaw i logistyce. Ta branża stoi przed wyzwaniami związanymi z kosztami paliwa, lepszą obsługą klienta, przepisami rządowymi, kwestiami środowiskowymi oraz strategiami technologicznymi i ich wdrażaniem. Dlatego rekrutacja doświadczonej i zorientowanej na rozwój kadry kierowniczej może mieć decydujący wpływ na wygraną w tym wysoce konkurencyjnym środowisku.

Nasi konsultanci wiedzą, gdzie szukać odpowiednich umiejętności i sposobów myślenia, aby przynosić korzyści naszym klientom.

3Transport Morski

Transport morski, prawdziwie globalny sektor, zmaga się dziś z wieloma pilnymi wyzwaniami. Oprócz zmian geopolitycznych firmy żeglugowe stoją w obliczu ogromnych zmian technologicznych, w tym szybkiej cyfryzacji oraz szans i zagrożeń stwarzanych przez sztuczną inteligencję. Jednocześnie istnieje globalny imperatyw poprawy zrównoważonego rozwoju w branży, która zobowiązała się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla o 50% do 2050 roku.

Dzięki naszym konsultantom działającym w głównych ośrodkach logistycznych na całym świecie, nasza praktyka łączy jeden z najbardziej doświadczonych zespołów ekspertów branżowych zajmujących się rekrutacją kadry zarządzającej.