Pilne Globalne Wyzwania

Zmienny popyt i rosnące koszty, a także przepisy dotyczące ochrony środowiska, ulgi podatkowe, procesy liberalizacji i cele użytkowania sprawiają, że praca liderów branży staje się coraz bardziej złożona.

W tym zmieniającym się krajobrazie zwiększa się konkurencyjność o wykwalifikowanych managerów, szczególnie umiejących adresować wyzwania związane z rozwojem biznesu.

Nasze Podejście i Cele

Ponieważ popyt i podaż talentów zmieniają się na całym świecie, nasi klienci poszukują kadry kierowniczej wyższego szczebla, która może wspierać ich cele biznesowe w tych trudnych warunkach rynkowych. Liderów, którzy potrafią się dostosować i poradzić sobie z przyspieszającym tempem zmian. Liderów, którzy są wystarczająco elastyczni, aby wykorzystać szanse przy jednoczesnym zachowaniu długoterminowej stabilności biznesu. Opierając się na naszych ekspertach na całym świecie, zespół Amrop oferuje głęboką znajomość rynku i kluczowych graczy, trendy branżowe i szeroką sieć relacji na wysokim poziomie.

Specjalizacje Branżowe
1Inżynieria i Budownictwo

Firmy z branży inżynieryjno-budowlanej dosłownie kładą podwaliny pod rosnące potrzeby klientów. Sektor odpowiada za zapewnienie jednej z ważniejszych potrzeb człowieka – czyli środowiska do mieszkania i pracy związanych z  podstawą naszego dobrobytu i dobrobytu narodowego. Branża stoi przed wieloma złożonymi wyzwaniami. Całe środowisko budownictwa musi stać się bardziej zrównoważone i energooszczędne. Oznacza to zrównoważone alternatywy dla paliw kopalnych, cyrkularne wykorzystanie surowców bez odpadów i zanieczyszczeń.

Sektor stoi na rozdrożu zmian w jego funkcjonowaniu. Rozwój postępuje bardzo szybko. Cyfryzacja, innowacje i przełomowe osiągnięcia technologiczne przyspieszają zmiany. Daje to szerokie możliwości ambitnym liderom, którzy stosują innowacje mające na celu dodanie wartości do życia ludzi.

2Ropa i Gaz

Sektor naftowo-gazowy jest przyzwyczajony do wzrostów i spadków cykli ekonomicznych. Przy długoterminowym spadku popytu na ropę i gaz następne dekady mogą przynieś fundamentalne zmiany. Sektor musi zmienić sposób myślenia, bardziej koncentrować się na potrzebach społecznych  w stosunku do których technologia pełni usługową rolę. Strategie pozyskiwania talentów większości firm opierają się na tradycyjnym doświadczeniu branżowym, jednak uważamy, że ​​prawdziwa rewolucja będzie prowadzona przez „nową krew”; przez liderów wywodzących się z innych sektorów.

Nowi liderzy zmian wniosą bardziej zróżnicowane doświadczenie i nowy styl przywództwa. Nowe doświadczeni i kwestionowanie starego „status quo” pomogą zmienić to tradycyjne środowisko biznesowe.

3Energia Odnawialna

Aby osiągnąć cele klimatyczne wyznaczone przez organizacje europejskie, transformacja energetyczna będzie musiała przyspieszyć. Nadal istnieje potrzeba zagwarantowania dostępu do niedrogiej, bezpiecznej, niezawodnej i zrównoważonej energii. Jednak, aby zaadresować zmiany klimatu paliwa kopalne będą musiały zostać zastąpione zrównoważonymi, odnawialnymi źródłami. Wymaga to radykalnej zmiany sposobu wytwarzania, transportu, przechowywania, zużycia i oszczędzania energii.

Transformacja energetyczna jest prawdopodobnie największym wyzwaniem naszych czasów; należy zrewidować cały ekosystem podaży i popytu na energię. Istnieje duże zapotrzebowanie na agentów zmian w sektorze energetycznym; liderów, którzy potrafią skutecznie radzić sobie ze złożonością, nieprzewidywalnością i szybkością, jaką charakteryzuje się transformacja energetyczna. Wymaga to stylu przywództwa opartego na silnej motywacji i zdolności do podejmowania odpowiedzialnego i skalkulowanego ryzyka, przekształcania kreatywnych pomysłów w konkretne innowacyjne projekty i zmiany procesów. Liderzy jutra łączą wizję, wiedzę i zdecydowanie w obszarach strategii, innowacji i zarządzania operacyjnego.

4Usługi Komunalne

Przyspieszająca transformacja energetyczna oferuje wiele wyzwań i nowych możliwości. Firmy powinny otwierać się na wspólne rozwijanie nowych rynków, wspierając swoją pionierską rolę dużymi inwestycjami.  Ponieważ Cele Paryskie prawdopodobnie nie będą zrealizowane na czas, zwarcie szeregów branży staje się istotne jak nigdy wcześniej. Usługi komunalne były dotychczas zarządzane przez pojedyncze firmy, będące regionalnymi operatorami sieci, producentami i/lub dostawcami. Zachęcone nowymi przepisami firmy coraz częściej skupiają się na jednej z tych nisz.

Podczas gdy zielony postęp zmienia dominację dużych elektrowni, sieć energetyczna musi się dogłębnie zmienić. Tą zmianę można podsumować jako „3D”: Digitalizacja, Decentralizacja i Dekarbonizacja. Jednokierunkowa sieć zostanie zastąpiona systemem łączącym małe punkty dostaw, przesyłające energię elektryczną we wszystkich kierunkach zgodnie z podażą i popytem.

5Górnictwo i Metale

Globalne firmy wydobywcze stoją w obliczu kombinacji rosnących kosztów energii i surowców, spadających zysków i niestabilnych cen surowców. Niezbędna jest maksymalizacja wyników istniejących operacji poprzez poprawę produktywności i wydajności, przy jednoczesnym inwestowaniu w zwiększenie efektywności operacyjnej i zmniejszenie ich wpływu na środowisko.

Powyższe odbywa się w warunkach rosnącego zaangażowania rządów, polityki indygenizacyjnej i zwiększonej presji regulacyjnej.

Niemniej jednak firmy wydobywcze nadal optymistycznie podchodzą do szans biznesowych oferowanych przez rynki wschodzące, pomimo poważnego niedoboru kompetencji merytorycznych i przywódczych w większości regionów geograficznych.

Amrop posiada doświadczenie w identyfikacji liderów nowej generacji, którzy są w stanie określić kierunek przedsiębiorstw górniczych dziś i w przyszłości.

Nasze osiągnięcia mówią same za siebie: w ciągu ostatnich ośmiu lat firma Amrop przeprowadziła ponad 250 projektów rekrutacyjnych związanych z sektorem górniczym na wszystkich kontynentach. Ponad 70% naszych projektów dotyczy zarządu, dyrektora generalnego, C-Suite lub wyższego szczebla technicznego.