Odpowiedź na Nowe Wyzwania

Sektor usług finansowych bardziej niż kiedykolwiek szuka liderów, którzy potrafią szybko przystosować się do zmian i zrozumieć, jak radzić sobie z globalną presją zmian strukturalnych i regulacyjnych, zmian technologicznych i konsolidacji branży oraz ożywienia w sytuacjach kryzysowych i pandemicznych. Zwiększa to zapotrzebowanie na managerów stale poszukujących nowych możliwości rynkowych i przejście do następnej fazy wzrostu.

Amrop rekrutuje kadrę kierowniczą na każdym szczeblu i na każdym stanowisku w branży usług finansowych na całym świecie, od prezesów po dyrektorów finansowych, dyrektorów operacyjnych, dyrektorów ds. marketingu i dyrektorów ds. informatyki.

Nasze Podejście i Cele

Aby zapewnić sukces naszym klientom, czerpiemy z wieloletniego, osobistego doświadczenia i głębokiej wiedzy branżowej.

Znajdujemy dyrektorów na poziomie globalnym, którzy z łatwością odnajdą się w Nowym Jorku, Londynie, Zurychu czy Singapurze i idealnie dopasują do lokalnych wymagań / lokalnego kontekstu naszych klientów.

W tym wysoce konkurencyjnym sektorze partnerzy Amrop pomagają klientom wyprzedzić konkurencję, antycypując kolejne kroki w szybko ewoluującej rzeczywistości.

Specjalizacje Branżowe
1Zarządzanie Aktywami i FO

Bezprecedensowa, przełomowa cyfryzacja w znaczący sposób napędza dziś innowacyjne modele biznesowe w sektorze usług finansowych. Pojawiające się trendy, w tym rosnące mechanizmy regulacyjne, zastosowania związane z ryzykiem cyberbezpieczeństwa,  społeczna i geopolityczna kompleksowość , przyspieszają zapotrzebowanie na różnorodne talenty i wiedzę przywódczą, aby sprostać przyszłym potrzebom i napędzać wzrost.

Nasza wieloletnia wiedza i doświadczenie na całym świecie zapewniły nam reputację ekspertów w zakresie strategii talentów w sektorze zarządzania aktywami i majątkiem, bankowości prywatnej, usług powierniczych i funduszy.

Odbudowujący się pandemiczny świat rzuca wyzwanie strukturom biznesowym i kształtuje behawioralne strategie inwestycyjne przedsiębiorców i firm rodzinnych. Niezależnie od lokalizacji, zapewnienie trwałości posiadanych zasobów, dobrego zarządzania, planów sukcesji przez następne pokolenie wymaga dostosowania do szybko zmieniającego się świata - innowacyjnych struktur, zrównoważonych planów inwestycyjnych i odpowiedniego przywództwa.

Amrop odwołuje się do swojej wyjątkowej historii współpracy z najbardziej renomowanymi przedsiębiorstwami rodzinnymi – pojedynczymi i większymi family office na całym świecie, oferując właścicielom usługi doradcze dla zarządu, rekrutacji talentów i przywództwa, interwencji i planowania sukcesji.

2Fintech

Sektor usług finansowych przeszedł w ciągu ostatniej dekady ogromne innowacje technologiczne, a nowe, przełomowe technologie napędzają falę firm fintech w świecie finansów. Te nowe firmy zmieniają sposób, w jaki oszczędzamy, wydajemy i inwestujemy. Ściśle współpracujemy z dynamicznym portfelem globalnych firm konsultingowych, dostawców oprogramowania finansowego i usług oraz start-upów technologicznych działających w szeregu przełomowych sektorów. Nasze doświadczenie w zakresie usług finansowych i technologii zapewnia dogłębne zrozumienie relacji między obiema branżami i stanowi doskonałą platformę do identyfikacji liderów gotowych na przyszłość.

3Ubezpieczenia

W branży, w której zagrożenia dla rozwoju biznesu stają się coraz bardziej złożone, a potrzeby i oczekiwania klientów drastycznie zmieniły się w wyniku pandemii i wynikającej z niej sytuacji gospodarczej, nasi globalni konsultanci pomagają klientom znaleźć, rozwinąć i utrzymać ich liderów, którzy będą kształtować przyszłość, wzrost i innowacje w biznesach życiowych, majątkowych i wypadkowych, brokerskich i reasekuracyjnych.

Mamy szeroką wiedzę rynkową i wnosimy głęboką wiedzę sektorową i doświadczenie w krytycznych kwestiach, z którymi borykają się firmy ubezpieczeniowe (zarządzanie produktami, operacje, dystrybucja, zarządzanie itp.).

4Private Equity & Venture Capital

Nasza praktyka Private Equity i Venture Capital ściśle współpracuje z szeroką gamą klientów oraz ze wszystkimi innymi praktykami Amrop. Niezależnie od tego, czy wspieramy je w zakresie fuzji i przejęć, due diligence, partnerów operacyjnych po stronie funduszu, czy też menedżerów spółek, jesteśmy dostosowani do wyjątkowych kultur i potrzeb przywódczych klientów.

5Bankowość Detaliczna i Korporacyjna

Nasza praktyka bankowości detalicznej i korporacyjnej jest dobrze dostosowana do gwałtownie zmieniającego się rynku. W następstwie pokryzysowej restrukturyzacji regulacyjnej sektora, zarówno banki detaliczne, jak i korporacyjne stanęły przed wyzwaniem stawienia czoła zmieniającemu się krajobrazowi kierowanemu przez preferencje klientów i technologię.

Liderzy stają przed wyzwaniem tworzenia pozytywnej kultury organizacyjnej, opartej o zaufanie, która w transparentny sposób zapewni realizację wyników. Tradycyjne firmy zmagają się z dostosowaniem starszych platform i operacji do nowych wymagań, podczas gdy nowi gracze mają trudności ze skalowaniem. Wszystkie te warunki tworzą zapotrzebowanie na autentycznych i wszechstronnych liderów.

6Bankowość Inwestycyjna

Nasza praktyka Bankowości Inwestycyjnej współpracowała z klientami w ciągu wielu okresów ostatnich zmian. Teraz bardziej niż kiedykolwiek pomagamy naszym partnerom zajmującym się finansami korporacyjnymi i rynkiem kapitałowym w tworzeniu zespołów zarządzających, umiejących sprawnie poruszać się w burzliwym klimacie gospodarczym.

We współpracy z naszą praktyką digitalową, nasi specjaliści ds. ryzyka, bezpieczeństwa i zgodności pomagają naszym klientom znajdować najlepsze regionalne i globalne zespoły zarządzające na tych wysoce konkurencyjnych i bardzo poszukiwanych stanowiskach.

7Administracja Państwowa

Ramy regulacyjne stają się coraz bardziej złożone i stanowią ogromne wyzwanie dla branży usług finansowych i jej organów regulacyjnych.

Uczestnicy rynku i regulatorzy stoją w obliczu stałego zapotrzebowania na wysoko wykwalifikowanych specjalistów, umożliwiających bezproblemową zgodność i nadzór.

Nasza praktyka regulacyjna wspiera organy regulacyjne i firmy świadczące usługi finansowe w znalezieniu odpowiednich osób pełniących kluczowe funkcje, które chcą i są w stanie zbudować wydajne i skuteczne organizacje zarządzania ryzykiem i zgodnością.