Nowi Liderzy Cyfrowi

Dziś wiele organizacji stoi przed wyzwaniem cyfryzacji. Jej potencjał do zrewolucjonizowania całych organizacji drzemie nie tylko w automatyzacji procesów, lecz także całych modeli biznesowych. Kompetencji cyfrowych nie można już pozostawiać przypadkowi; muszą być one uwzględniane w procesie zatrudniania, szkolenia i rozwoju kadry kierowniczej.

Cyfryzacja jest trendem zmieniającym ogólny obraz rynku. Dotyka wszystkich sektorów i branż. Kompetencje cyfrowe są nieodłącznym elementem doświadczenia współczesnych liderów. W Amrop wierzymy, że każdy z tych liderów powinien umiejętnie poruszać się na 4 wymiarach: znajomość technologii, cyfrowa organizacja, kultura, strategia. Zespół Ekspertów Praktyki Cyfrowej Amrop pomaga organizacjom w dotarciu do kandydatów, którzy łączą wiedzę cyfrową i przywództwo w zarządzaniu zmianą.

Dowiedź się więcej o Cyfrowym Przywództwie, i odkryj Model Kompetencji Cyfrowych Amrop zbudowany na podstawie naszych własnych badaniach z tego obszaru

Umów konsultację

Zapytaj nas o nasz Model Kompetencji Cyfrowych i o to, jak może on wpłynąć na przywództwo w Twojej organizacji.

Umów konsultację