Katalizatory Zmian

Praktyka Rady Nadzorcze Amrop jest zaufanym centrum doskonałości, pomagającym klientom w odkrywaniu najnowszych trendów i innowacyjnych praktyk. Nasze globalne know-how, kierowane przez członków rady dyrektorów i partnerów zarządzających Amrop, zapewnia nam doskonałą pozycję do pomocy w tworzeniu i ocenie rad nadzorczych.

Jak możemy pomóc?

Poszukiwanie Kadr

Pomagamy klientom zdefiniować optymalny skład rady nadzorczej, tworząc dynamiczne i wnikliwe organy. Identyfikując mocne strony i analizując luki w demografii, sposobie myślenia, umiejętnościach lub różnorodności, znajdujemy liderów, którzy decydują o sukcesie lub porażce w dzisiejszych szybko zmieniających się środowiskach.

Ocena Rady Nadzorczej

Rady, odnoszące dziś największe sukcesy, to różnorodne, wysokowydajne zespoły, które są czymś więcej niż tylko sumą ich poszczególnych członków. Ocena jest kluczowym czynnikiem zapewniającym maksymalną wydajność, właściwy ład korporacyjny i zaufanie inwestorów. Każda rada musi wykazać się umiejętnością zarządzania ryzykiem, wykorzystywania szans i pozycjonowania organizacji na sukces.

W Amrop opracowaliśmy kompletny proces oceny rady: składają się na niego ocena zbiorowa, indywidualna oraz mapa drogowa wynikających zaleceń. W ramach tego procesu wykorzystujemy szereg narzędzi takich jak BET, Board Evaluation Tool - przyjazny dla użytkownika i pragmatyczny system online do samooceny rad.

Doradztwo dla Rad Nadzorczych

Oprócz rekrutacji i oceny rad, aktywnie wspieramy wewnętrzne procesy zarządzania ich funkcjonowaniem poprzez realizację projektów samooceny, przeglądu zewnętrznego, budowanie silnych struktur, oraz doradztwo w zakresie wynagrodzeń, świadczeń i zgodności prawno-formalnych.

Poproś o konsultację

Jak możemy wesprzeć Twoją radę? Porozmawiajmy.

 

Skontaktuj się z nami