W Różnorodności Tkwi Siła

W środowisku, w którym kwitnie różnorodność, a integracja jest podstawą kultury korporacyjnej, każda jednostka może wnieść swoje prawdziwe ja. Zróżnicowana siła robocza oznacza dla ​​organizacji bogactwo doświadczeń, perspektyw i nowych opinii, które ulepszają proces podejmowania decyzji, zwiększają zrozumienie klientów i społeczeństwa oraz pobudzają innowacje. Pracownicy czują się docenieni, wzmocnieni i pobudzeni, co skutkuje większym zaangażowaniem, wydajnością i przyjemnością z pracy. To w tym tyglu poglądów ożywa prawdziwa siła i przewaga zróżnicowanego i integracyjnego biznesu.

Niektóre dzisiejsze organizacje już dostrzegają siłę, która tkwi w różnorodności i integracji i stworzyły programy i inicjatywy D&I. Inne dopiero wkraczają w podróż przez różnorodność.

„Diversity Journey Program” wspiera naszych klientów w budowaniu ukierunkowanego planu działania mającego na celu zwiększenie różnorodności i zakotwiczenia integracji jako kluczowego aspektu ich kultury organizacyjnej. Amrop ocenia i wzmacnia istniejące inicjatywy, aby wznieść organizacje klientów na wyższy poziom.

Ponieważ różnorodność jest definiowana przez kontekst, a poczucie inkluzywności wynika z interakcji międzyludzkich, nasz „Diversity Journey Program” zawsze uwzględnia oba aspekty – indywidualny i organizacyjny.

„Diversity Journey Program” to modułowy i wysoce spersonalizowany program, dostosowany do potrzeb klienta.