Katalyzátory zmien

Amrop Board Advisory Practice je dôveryhodným centrom výnimočnosti, ktoré klientom pomáha spoznávať nové trendy a inovatívne postupy. Naše spoločné globálne know-how, ktoré vedú členovia predstavenstva a riadiaci partneri Amropu, nás stavia do pozície, ktorá nám umožňuje pomáhať pri vytváraní, riadení a hodnotení orgánov spoločnosti.

Ako vám môžeme pomôcť?

Board Search

Riaditeľ za riaditeľom, našim klientom pomáhame definovať najlepšie možné zloženie orgánov spoločnosti a vytvárať dynamické a prezieravé predstavenstvá a dozorné rady. Identifikáciou silných stránok a analýzou nedostatkov v demografii, myslení, zručnostiach alebo rozmanitosti nachádzame lídrov, ktorí v dnešnom rýchlo sa meniacom prostredí rozhodujú o úspechu a neúspechu.

Board Evaluation

Dnešné najúspešnejšie orgány spoločnosti sú rôznorodé, vysoko výkonné tímy, ktoré sú viac ako súčet ich jednotlivých častí. Pre špičkovú výkonnosť, dobrú správu a dôveru investorov je hodnotenie ústredným faktorom. Každé predstavenstvo a dozorná rada musí preukázať schopnosť zvládať riziká, využívať príležitosti a pripraviť organizáciu na úspech.

V Amrope sme vyvinuli kompletný proces hodnotenia orgánov spoločnosti: kolektívne hodnotenie, zameranie na jednotlivých členov a preskúmanie daného orgánu a plánu činnosti. Súčasťou tohto procesu je nástroj na hodnotenie orgánu spoločnosti (Amrop’s Board Evaluation Tool), ktorý je užívateľsky prívetivým a pragmatickým online nástrojom na optimalizáciu jeho výkonnosti.

Board Advisory

Popri vyhľadávaní a hodnotení aktívne podporujeme interný manažment orgánov spoločnosti: porovnávanie na účely externého hodnotenia, budovanie silných rámcov daného orgánu a poradenstvo v oblasti odmeňovania, výhod a dodržiavania predpisov.

Požiadajte o konzultáciu

Poďme sa rozprávať o tom, ako môžeme podporiť váš orgán spoločnosti.

Požiadajte o konzultáciu