Shutterstock 505766152 Copy

Marketing & Sales

S desiatkami úspešne obsadených pozícií na úrovni strategického riadenia obchodu a marketingu je Amrop vyhľadávaným poradenským partnerom na riešenie potrieb v týchto funkčných oblastiach. Naše bohaté skúsenosti sú prínosom pre klientov v oblasti B2B, B2C a H2H segmentu trhu, kde klientom pomáhame s hľadaním vhodných kandidátov na pozície vo vedení marketingu, obchodu alebo stratégie i v oblasti služieb zákazníkom i riadenia produktov a značiek.

 

Naša pracovná skupina dokáže efektívne prepájať koncepty marketingu, komunikácie, starostlivosti o značku a produktového manažmentu s budovaním štruktúr, ktoré dokážu zabezpečiť dynamický predaj a budovať obchodné vzťahy. Citlivo reagujeme na potreby klientov, rešpektujeme ich stratégiu predaja a predstavujeme zodpovedajúce líderské profily.

Mena euro, politická nestabilita v okolitom regióne, nedostatočný prístup k voľnému kapitálu, nedôvera a opatrnosť spotrebiteľov, ešte vždy doliehajúca finančná a ekonomická kríza, ale aj vedecké a technologické inovácie, sila sociálnych médií, neustála zmena a neistota zdôrazňujú potrebu hľadania nových konkurenčných výhod. Okrem toho je úlohou obchodníkov a marketérov intenzívne pracovať na udržaní zákazníckej lojality. Nielen v obchode a marketingu sa kľúčovou stala schopnosť vyrovnať sa s neistotou a nejednoznačnosťou podnikateľského prostredia, v ktorom sú jediným stabilným faktorom neustále zmeny.

Amrop si uvedomuje, že pre organizácie je čoraz náročnejšie presadiť sa v súčasnom konkurenčnom trhovom prostredí. Identifikáciu a výber lídrov, manažérov a profesionálov na pozície Marketing, Sales a Strategy Officers považujeme za kľúčový faktor dlhodobého pozitívneho dosahovania strategických cieľov a udržiavania rastu spoločnosti prostredníctvom agilných zmien a agilných lídrov.

Dynamické prostredie marketingu, rozširujúci sa priestor a možnosti na ovplyvňovanie spotrebiteľského správania prostredníctvom sociálnych médií, platforiem, nových predajných kanálov a technológií v kombinácii s rastúcou konkurencieschopnosťou si vyžadujú zamerať sa na identifikáciu, výber, rozvoj a nadväzovanie vzťahov s takými profesionálmi na trhu, ktorí sú skúsení a kreatívni, schopní koncepčne myslieť a nachádzať nové riešenia a zároveň dokážu implementovať vhodné marketingové nástroje na dosahovanie stanovených cieľov. V neposlednom rade vedia dosiahnuté výsledky kriticky zhodnotiť a analyzovať. Ako spojenú nádobu s prostredím marketingu vnímame úlohu dodávateľských agentúr pôsobiacich v oblasti reklamy, médií, PR, komunikácie, event manažmentu, digitálneho marketingu a prieskumných agentúr.

Naši konzultanti

Pošlite nám životopis

Zvažujete zmenu kariéry alebo hľadáte nové smery?

Kontaktujte lokálnu kanceláriu