Talent-centric

Zvyšujúca sa dynamika zmien si vyžaduje iný prístup k tým, ktorých chceme získať alebo prilákať na pracovné miesta. Je potrebné prejsť od taktického krátkodobého pohľadu k viac tvorivému a strategickému prístupu k ľuďom, aby sme ich skutočne spoznali, najmä ich vlastnosti a potenciál, a vybudovali si s nimi blízky vzťah s cieľom posilniť zamestnávateľskú značku.

V rámci nášho poradenského prístupu pomáhame s procesmi Strategic Talent Acquisition na niekoľkých úrovniach:


Talent Acquisition Framework Audit

– firmám pomáhame posúdiť procesy v oblasti získavania talentov alebo im pomáhame pri ich nastavení, ak ich nemajú zavedené


Talent Acquisition Strategy Development

– úspech pri získavaní a prilákaní správnych ľudí si vyžaduje dobrú stratégiu; organizáciám radíme a sprevádzame ich pri vytváraní stratégie na získavanie talentov


Employment Branding

– firmy musia ľudí zaujať, a preto je dôležité, aké asociácie ich značka vyvoláva v podvedomí; z tohto hľadiska je dôležité, akými atribútmi, prostredníctvom akých kanálov a smerom k akým cieľovým skupinám firma komunikuje; klientom pomáhame vytvoriť optimálny komunikačný mix, aby zaujali správnych ľudí


Talent Rediscovery / Creating and Managing Talent Pools

– potrebujeme spoznať kompetencie ľudí a nielen to, čo sa naučili a čo robili. S týmto cieľom budujeme vzťahy s ľuďmi a objavujeme ich talent. Vďaka tomu môžeme identifikovať skrytý potenciál ľudí, ktorí v súčasnosti pracujú pre klienta a nevedia, že by mohli robiť niečo iné a prospešnejšie. Každý konzultant na získavanie talentov neustále buduje vzťahy s výnimočnými talentmi v konkrétnej oblasti, aby sa o ne v prípade potreby podelil s klientmi


Search & Recruitment

– znalosť ľudí, ich talentu a kompetencií nám umožňuje klientom poskytovať rýchle riešenia. Vieme aj to, kedy treba použiť Executive Search ako vhodnejší prístup na nájdenie správneho riešenia pre nášho klienta


Repatriation of Slovak Executives Abroad

– pri riešení neustále rastúceho dopytu po vysokokvalifikovanom ľudskom kapitáli dokážeme osloviť aj odborníkov zo zahraničia. Odbornosť, kreativita, nadšenie a konkurencieschopnosť sú základnými piliermi hospodárskeho rastu a tieto vlastnosti prinášajú reálne obchodné výsledky. A práve preto považujeme za dôležité podieľať sa na úspešnom návrate Slovákov do vlasti. V rámci Strategy Talent Acquisition venujeme veľkú pozornosť prepájaniu inšpiratívneho pracovného prostredia klientov a skúseného ľudského kapitálu zo zahraničia. Medzi tieto skúsenosti patria: 

    • mapovanie trhu slovenských manažérov v zahraničí
    • udržateľný dodávateľský reťazec talentov online a offline 
    • riešenia šité na mieru
    • mediačné služby
    • umiestňovanie talentov 
Požiadajte o konzultáciu

Spýtajte sa na náš model digitálnych kompetencií a na to, ako môže ovplyvniť cestu vašej organizácie k líderstvu.

Požiadajte o konzultáciu