Urýchlenie digitálnej transformácie

Skutočná digitálna transformácia vychádza z jadra organizácie a realizuje sa na všetkých úrovniach. Od strategickej po taktickú, od zasadacích miestností po výrobné haly. Každá úroveň si vyžaduje na mieru šité riešenie a každé prispôsobenie si vyžaduje špecialistov s vlastnými znalosťami a digitálnymi skúsenosťami a špecializáciou.

Začína sa to dôkladným hodnotením lídrov a ich tímov, ktoré zmapuje nedostatok zručností a skúseností. Len tak možno stanoviť Executive Search stratégiu s cieľom nájsť lídrov, ktorí majú potrebné digitálne zručnosti a skúsenosti. 

 

Náš prístup a zameranie

Tím Amrop Digital pracovnej skupiny má hlboké znalosti v oblasti technológií a digitálnych technológií, pričom kombinuje funkčné a sektorové skúsenosti, globálny prístup a cenné poznatky o lokálnom trhu s talentmi.

Môžeme vám pomôcť vybrať a zhodnotiť správnych lídrov, ktorí posunú vašu organizáciu na ceste digitálnej transformácie. Naše špecializované tímy poskytujú Executive Search riešenia pri obsadzovaní postov členov predstavenstiev a dozorných rád, seniorného manažmentu i digitálnych lídrov, akými sú CIO alebo CTO, bezpečnostní pracovníci, CDO a vedúci oddelení správy aplikácií alebo IT prevádzky. Využívame naše vlastné digitálne nástroje a systémy vrátane špecializovaného klientskeho portálu a modelu digitálnych kompetencií Amropu.

Naši sektoroví experti

Sektorové špecializácie
1Cloud, Software, Saas and Apps

Pokroky vo výkone a v distribúcii procesorov vyvolávajú v širokej škále spoločností novú potrebu konkurencieschopných softvérových riešení. Digitálna transformácia sa zameriava na softvér, pričom rast tohto odvetvia vykazuje veľký potenciál pre vysoký výkon. Od DevOps po low-code aplikácie a platformy, ERP, Cloud a SaaS. Trendy vo vývoji softvéru sa menia rovnako rýchlo ako vlastné technológie.

Amrop Digital pracovná skupina sa vyznačuje dynamikou: agilný, prepojený a dopredu hľadiaci globálny tím.

Sme pripravení podporiť vaše požiadavky na hľadanie výnimočných odborníkov, ktorí dokážu predvídať a riešiť transformačné výzvy svojho podniku a odvetvia.

2AI, ML and Data Analytics

Údaje sa budú používať na lepšie riadenie organizácií a vytváranie nových obchodných príležitostí, ktoré zmenia podobu vašich organizácií. Budúcnosť práce sa zmení, ľudia a stroje budú viac pracovať ruka v ruke.

Problémom bude nedostatok talentov, pretože matematické, technické a analytické profily budú veľmi žiadané.

Bude potrebné spojiť technickú a akademickú výnimočnosť s obchodným duchom. Potrebné je etické a udržateľné, holistické rozhodovanie s rešpektovaním spoločenských záujmov.

Náš tím má prístup k celosvetovej ponuke talentov – rozvíjame hlboké vzťahy s kvalifikovanými a inovatívnymi kandidátmi a akademikmi na celom svete. Vďaka úspechom v Executive Search vám doručíme vynikajúcich odborníkov, ktorí dokážu optimalizovať nové obchodné príležitosti v oblasti údajov, umelej inteligencie (AI) a ML.

3Cybersecurity

Digitalizácia je nevyhnutný proces pre všetky významné odvetvia a spoločnosti. Neoddeliteľnou súčasťou tejto revolúcie sú kybernetické hrozby. Všetky orgány spoločnosti a všetci manažéri sa musia s touto novou realitou vyrovnať.

Amrop klientom pomáha definovať a obsadiť pozície najvyššie postavených bezpečnostných pracovníkov a vedúcich oddelení kybernetickej bezpečnosti. Vynikajúco rozumieme kľúčovým požiadavkám, potenciálnej zraniteľnosti a organizačnému kontextu.

Amrop Digital pracovná skupina vie, kde a ako začať vyhľadávanie manažérov s cieľom nájsť talentovaných lídrov, po ktorých je veľký dopyt.

4Telecom

Telekomunikačné spoločnosti musia nájsť nový víťazný vzorec. Tieto organizácie sú ovplyvnené digitálnym rozvratom. Kanály OTT a sociálne médiá sú neustále prítomné, čo spôsobuje eróziu hlavných činností v oblasti hlasových služieb a správ. Spolu s regulačnými tlakmi a tvrdou konkurenciou priamych a náhradných operátorov príjmy štrukturálne klesajú.

Noví lídri musia rozpustiť tradičné silá, zefektívniť a vytvoriť nové obchodné tímy, ktoré prinesú hodnotu. Vďaka Executive Search sa pri vyhľadávaní a výbere manažérov môžete zamerať na nových talentovaných lídrov, ktorí majú inovatívne a efektívne myslenie v oblasti utilít. Prinášajú skúsenosti s využívaním globálnej mobility a sú zameraní na digitálne premenné, odvážne myslenie, CRM a omnichannel expertízu.

Amrop má rozsiahle skúsenosti v telekomunikačnom sektore a lokálne a globálne pokrytie vďaka metodike založenej na poznaní kontextu.

5Media & Entertainment

Pre sektor médií a zábavy je charakteristická vysoká dynamika a rast. Špecifické požiadavky spotrebiteľov na distribuovaný obsah (jazyk, používanie, nestálosť obsahu, emocionálne faktory a iné) vytvárajú potrebu ďalších lídrov.

Dochádza k rozmachu prenosných domácich prístupových zariadení a k prelomu širokopásmových sietí. To všetko vedie k prechodu na distribúciu obsahu nezávislú od média.

Viaceré podsektory médií a zábavy (napríklad vysielanie, tlač, telekomunikační operátori, online hry a lokality) majú vlastnú dynamiku a potrebujú nových lídrov.

Amrop poskytuje služby širokému spektru subjektov od kreatívnych startupov po vyspelé nadnárodné spoločnosti. Tím je pripravený podporiť vaše požiadavky na hľadanie výnimočných profesionálov, ktorí dokážu surfovať na turbulenciách, ktoré menia konfiguráciu vášho trhu.

6Chief Information Officers, Non-Executive Directors

Technológie do organizácie neprinášajú len fyzické zmeny. Aj typ lídrov, ktorí zavádzajú technologické zmeny, je inak nastavený. Každý z nich má vlastné znalosti, skúsenosti a špecializáciu. Začína sa to už v predstavenstve či dozornej rade; ich hlavnou úlohou by malo byť odstránenie falošného pocitu bezpečia, pohodlia a rutiny tým, že sa pokúsia odhaliť všetky dosiaľ neznáme faktory.

Existuje vysoký dopyt po riaditeľoch IT (CIO) v oblasti aplikácií a ERP, kybernetickej bezpečnosti, prevádzky a infraštruktúry IT, sietí, cloudu, digitálnych riešení a platforiem. Vaša organizácia potrebuje digitálnych riaditeľov, ktorí sú orientovaní na zákazníka, dokážu riadiť kľúčové zainteresované strany, sú skvelí v rozprávaní príbehov a podporujú členov orgánov spoločnosti.

Amrop disponuje cennými skúsenosťami s nastavením stratégie v Executive Search, ktorá vám pomôže nájsť týchto lídrov. Úspešný proces bude zahŕňať naše hodnotenie manažérov a exkluzívny model digitálnych kompetencií Amropu.

7Fintech

Tím Amrop Global Fintech pracovnej skupiny má rozsiahle skúsenosti a zameranie v oblasti finančných technológií. Úzko spolupracuje s dynamickým portfóliom globálnych poradenských firiem, poskytovateľov finančných softvérových riešení a služieb a technologických startupov pôsobiacich v mnohých prevratných odvetviach: mobilné platby, prevody peňazí a pôžičky, získavanie finančných prostriedkov a správa aktív.

Tím Amropu má bohaté skúsenosti s vyhľadávaním manažérov pomocou Executive Search vo finančných službách i v technologických spoločnostiach. Táto kombinácia je základom dôkladného pochopenia týchto prepojených odvetví a je silnou platformou na identifikáciu a nábor perspektívnych lídrov s príslušnými odbornými znalosťami, kultúrnou vhodnosťou a skúsenosťami s úspešným rastom celého sektora.