Hľadanie inšpiratívnych lídrov pre budúcnosť

Sme hrdí na to, že prinášame na výsledky orientované riešenia

Naši klienti potrebujú inšpiratívnych lídrov, „najlepších“ na trhu, ktorí dokážu predvídať, navigovať a poskytovať služby na najvyššej úrovni. Vďaka 45-ročným skúsenostiam v oblasti Executive Search na celom svete vieme, že na nájdenie najlepších talentov treba mať viac, než len správny kontakt. V Amrope sme si vybudovali reputáciu na tom, že našim klientom pomáhame myslieť dopredu a pripraviť sa na to, čo bude nasledovať. Keďže sami sme lídri v oblasti podnikania, naše rady sú vždy založené na získaní objektívneho pohľadu na vašu organizáciu, jej jedinečný kontext a výzvy. To je naša silná stránka a náš prísľub.

Pre našich klientov vytvárame stratégie, aby zvíťazili v boji o najlepšie talenty a najlepších lídrov na svete. Od prvej diskusie o vašich potrebách stojíme na vašej strane, aby sme sa stali neoddeliteľnou súčasťou vašej cesty za talentami a lídrami pre budúcnosť. Podporujeme vaše rozhodovanie na každom kroku. Od identifikácie vynikajúcich vrcholových manažérov a lídrov na vaše kľúčové pozície na konkurenčnom trhu s talentami až po získavanie nových lídrov pre vašu organizáciu a zabezpečenie ich úspešného nástupu. Najlepšie sa nám darí pri riešení komplexných projektov s najvyšším stupňom dôvernosti.

Využívame najmodernejšie zdroje a digitálne nástroje v kombinácii so špičkovými štruktúrovanými rešeršnými technikami. Naši konzultanti sledujú najnovšie trendy v oblasti riadenia talentov a vyhľadávajú lídrov aj za hranicami, pričom majú prístup k najnovším prieskumom a informáciám o trhu, dostupnosti talentov a očakávaniach kandidátov.

Byť súčasťou vášho úspechu je našou odmenou.

Požiadajte o konzultáciu

Poďme sa porozprávať o vašich potrebách v oblasti získavania talentov.

Kontaktujte nás