Shutterstock 1588320151 Copy

CEO & Board

Amrop zaznamenáva narastajúci dopyt po inej úrovni riaditeľov a členov orgánov spoločnosti. Úloha CEO je čoraz väčšmi kontrolovaná verejnosťou i regulačnými orgánmi. Reformy v oblasti dobrej správy spoločností a narastajúca komplexnosť riadených štruktúr zvyšujú tlak na výkonnosť riaditeľov organizácií, a teda aj na nároky, ktoré sú na nich kladené v okamihu vyhľadávania i počas ich pôsobenia v spoločnosti. Naša CEO & Board pracovná skupina sa opiera o schopnosť zrealizovať projekty pre najúspešnejšie a najväčšie spoločnosti. Vďaka dlhodobým skúsenostiam v oblasti  Board Consulting Services  sme schopní poskytovať služby dôveryhodných poradcov riaditeľom a členom orgánov spoločnosti v zložitých otázkach s priamym vplyvom na ich podnikanie.

 

Úloha generálnych riaditeľov zostáva rovnaká – maximalizovať zisk a rozvíjať dlhodobo úspešné organizácie. Podmienky, v akých sa snažia uspieť, sa však menia dramaticky. Šancu na úspech CEO ovplyvňujú nielen klasické ekonomické cykly, ale aj globalizácia, narastajúca neistota v spoločnosti, znížená predpovedateľnosť ekonomického prostredia, ťažko odhadnuteľné externé vplyvy, zmeny v regulácii, nástup nových technológií i zmeny v očakávaniach nastupujúcich generácií zamestnancov. Narastajúcej komplexnosti dokážu spoločnosti čeliť voľbou správneho lídra, ktorého podporujú vhodne zložené orgány spoločnosti. Konfigurácia orgánov spoločnosti v kontexte skúseností jej členov a primeranej rozmanitosti by mohla byť rozhodujúcim faktorom konečného úspechu organizácie.

Aj preto sa Amrop v rámci tejto špecializácie zaoberá viacerými témami:

  • výber CEO/COO
  • výber členov predstavenstva a dozornej rady
  • výber členov správnej rady
  • zloženie a štruktúra orgánov spoločnosti
  • odmeňovanie členov orgánov spoločnosti
  • programy plánovaného nástupníctva na pozíciu CEO
  • zavedenie systémov dobrej správy spoločnosti (Corporate Governance)
  • hodnotenie fungovania orgánov spoločnosti a prínosu jednotlivých členov

 

Amrop CEO & Board pracovná skupina využíva znalosti našich senior konzultantov, ktorí sami majú skúsenosti s pôsobením vo viacerých riadiacich a štatutárnych rolách a ktorí dôverne poznajú špecifické podnikateľské modely využívané v rôznych sektoroch. Tieto znalosti sú neoceniteľné pri realizovaní rozhodnutí na tejto funkčnej úrovni i pri vyhľadávaní kandidátov na vrcholové pozície.

Naši konzultanti

Prečo si vybrať Amrop?

Dosahujeme výsledky

Ponúkame riešenia vašich problémov, nielen vopred definované produkty a služby. Znižujeme neistotu a vytvárame nové príležitosti a hodnoty pre vaše podnikanie.

Seniorná skúsenosť

Naši klienti získajú skúsenosti špecializovanej butikovej firmy s vysokou mierou pozornosti, angažovanosti, dostupnosti a zodpovednosti. Vždy a všade. Partner, ktorý služby ponúka, ich aj poskytuje.

Zacielená odbornosť

Vybudovali sme si skutočne odborné znalosti vo všetkých sektorových a funkčných oblastiach. Kombinujeme ich s rokmi zdokonaľovanými poznatkami a so zmysluplnými názormi na trendy na trhu s talentmi.

Poznanie kontextu

Naše poradenstvo a prístup maximálne prispôsobujeme každému projektu. Našou prioritou je počúvať a pochopiť jedinečný kontext našich klientov, porozumieť ich súčasnej situácii, strategickým cieľom, silným stránkam a výzvam.

Naše jedinečné ukotvenie

Od Singapuru po Santiago sme jednou z najväčších poradenských spoločností v oblasti vyhľadávania lídrov a manažérov. V celej Ázii a Tichomorí, v regióne EMEA a v Severnej i Južnej Amerike nám naše odborné znalosti a výsledky pomáhajú realizovať lokálne, regionálne a globálne projekty. Naše pokrytie znamená neobmedzený prístup k výkonným lídrom, nech sú kdekoľvek.

Najväčší vyzývateľ na trhu

Náš obchodný model je osobitý a výnimočný. Sme partnerstvo nezávislých firiem, a tak sú naše hranice neobmedzené. Neobmedzujú nás ani ťažkopádne konflikty záujmov.

Požiadajte o konzultáciu

Poďme sa porozprávať o vašej ceste s Amropom.

Nájdite si konzultanta