Výnimoční lídri pre každú príležitosť

Zmeny vo vrcholovom manažmente sú nevyhnutné: nástupníctvo si vyžaduje plánovanie a odvahu. Príliš veľa orgánov spoločnosti však nie je na zmeny na najvyššej úrovni pripravených. Často to vedie k neistote a narušeniu dôvery zamestnancov, značky a akcionárov.

V Amrope sa zameriavame na manažérov, ktorí v organizácii zohrávajú strategickú seniornú úlohu. Spolupracujeme s vami na vytvorení spoľahlivého procesu, ktorý zabezpečí, že vaši noví manažéri budú v správnom čase na správnom mieste, a v prípade potreby uľahčí náročné rozhovory na zasadnutiach orgánov spoločnosti. Zaoberáme sa nielen zavedenými pozíciami ako generálny riaditeľ (CEO), finančný riaditeľ (CFO), prevádzkový riaditeľ (COO) alebo inými pozíciami (CXO), ale pomáhame aj s rozsahom rýchlo vznikajúcich nových pozícií a obchodných kompetencií, líderských zručností a profilov.

Ako Retained executive search poradenská spoločnosť pomáhame identifikovať, získať a zamestnať lídrov, ktorí ovplyvnia váš obrat, produktivitu, lojalitu zákazníkov a zisky.

Ako leadership advisory poradenská spoločnosť vieme, že správne líderstvo vytvára angažovanosť a nadšenie zamestnancov. Vďaka úzkej spolupráci dokážeme zabezpečiť, aby na vrchole záujmu stáli vaše najvýraznejšie interné talenty. Poskytujeme na mieru šité audity a hodnotenia manažmentu i programy rozvoja líderstva a talentu, ktoré tvoria základ udržania talentov i plánovania nástupníctva a jeho realizácie.

 

Chrbtová kosť plánovania nástupníctva

Organizácie, ktoré najímajú a rozvíjajú výnimočné manažérske tímy zvnútra, dokážu lepšie predvídať neistotu a plánovať nástupníctvo. Ako partner v oblasti interných programov manažmentu talentu vám pomôžeme identifikovať, umiestniť a rozvíjať najsilnejších interných hráčov.

Amrop je oveľa viac než len firma na vyhľadávanie lídrov. Vašu organizáciu sprevádzame celým životným cyklom, pomáhame vám plánovať a uľahčovať kritické momenty.

Ako odborníci na C-úroveň sa zameriavame na seniorných strategických manažérov a využívame ich skúsenosti a prehľad na zlepšenie vašej kultúry, procesov a výkonnosti.

Poďme sa porozprávať

Poďme diskutovať o vašich potrebách v oblasti získavania talentov, aby ste lepšie pochopili, kto je správny kandidát pre vašu spoločnosť

Požiadajte o konzultáciu